Spotkania Opłatkowe w gminie Platerów

W imieniu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie zapraszamy na spotkania opłatkowe w Platerowie i Ruskowie, które odbędą się 14 grudnia w świetlicy wiejskiej w Ruskowie i 17 grudnia w GOK w Platerowie.