Sieć wodociągowa w Czuchowie bez zanieczyszczeń

0
0

Przed świętami Wielkanocnymi w sieci wodociągowej Czuchów wykryto niewielkie przekroczenie zawartości Enterokoków (zanieczyszczenie mikrobiologiczne). Wodę do celów spożywczych należało przegotowywać. Natychmiast została wdrożona procedura dezynfekcji tej sieci wodociągowej, w chwili obecnej woda jest już wolna od zanieczyszczeń.

Grażyna Kasprowicz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach poinformowała, że po zapoznaniu się z wynikami badania wody z dnia 05 kwietnia 2018r. z wodociągu publicznego Czuchów stwierdzono, że po przeprowadzonych działaniach naprawczych zostało wyeliminowane zanieczyszczenie mikrobiologiczne i woda nadaje się do spożycia w stanie surowym.