Regulamin

Regulamin korzystania z portalu losice.info

I. Informacje ogólne

§1
Korzystanie z portalu internetowego losice.info oznacza akceptację ninejszego regulaminu.
§2
Wydawca zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości portalu internetowego losice.info.
§3
Kopiowanie, powielanie elementów strony bez pisemnej zgody autorów jest zabronione.
§4
Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wykorzystania treści przez osoby korzystające z serwisu.
§5
Do współpracy z systemem teleinformatycznym portalu losice.info i jego serwisów wymagane jest urządzenie
z dostępem do internetu.

II. Treści użytkowników

§6
Wydawca ma prawo kasować, modyfikować lub nie zamieszczać treści użytkowników bez podawania przyczyny, a w szczególności tych,
które są niezgodnie z ogólnie przyjętymi z dobrymi obyczajami, netykietą i z obowiązującym w Polsce prawem.
Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
§7
Opinie wyrażone przez użytkowników w postaci komentarzy, felietonów lub listów do redakcji
nie zawsze są zgodne opinią i poglądami redakcji.
§8
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników w portalu losice.info.
§9
Wszelkie ewentualne naruszenia prawa, norm społecznych lub netykiety w komentarzach i innych treściach dodawanych przez użytkowników
należy bezzwłocznie zgłaszać wydawcy.

III. Reklamy

§10
Odpowiedzialność za treść reklam, ogłoszeń lub wpisów w bazie firm ponosi osoba lub podmiot je zlecający.
§11
Reklamy wyświetlane są w strefach portalu losice.info odpowiednio oznaczonych.
§12
Wydawca zastrzega sobie możliwość zmiany formatów i cen reklam.
§13
Zabrania się publikowania jakichkolwiek treści reklamowych bez konsultacji z wydawcą.

VI. Postanowienia końcowe

§14
Właściciel zastrzega sobie prawo do przerw technicznych lub przerwania świadczenia bezpłatnych usług w portalu losice.info.
§15
Wydawca portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez powiadamiania o tym użytkowników.