Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej Tocznej we wczesnym średniowieczu

0
303

Wyniki interdyscyplinarnych badań nieinwazyjnych, zrealizowanych w ramach projektu badawczego pt. “Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej Tocznej we wczesnym średniowieczu”, które przeprowadzono w latach 2018 i 2019 zostaną zaprezentowane w Warszawie podczas sesji naukowej w piątek 29 listopada.

Na wydarzeniu rganizowanym przez Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych, Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Łosicki Dom Kultury wśród prelegentów znajdzie się łosiczanin Tomasz Dobrowolski – historyk i regionalista, który przedstawi strukturę zagospodarowania dorzecza górnej Tocznej w świetle źródeł historycznych. Nie zabraknie też wykładu Zygmunta Gałeckiego, który wskaże najstarsze toponimy międzyrzecza Bugu, Liwca i Krzny. Natomiast o osadniczym kontekście Grodziska Dzięcioły opowie Bożena Bryńczak, a o wynikach nieinwazyjnych badań na tym terenie mówić będą Miron Bogacki i Wiesław Malkowski, natomiast Katarzyna Skrzyńska przedstawi perspektywy badawcze terenu Łosic.

Sesję zaplanowano na 29 listopada o godz. 11.00 w Instytucie Archeoligii i Entnologii PAN, przy Al. Solidarności 105 w Warszawie. Wstęp wolny. Badania finansowane były przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu finansowym Miasta i Gminy.