Promują czytelnictwo i książkę

0
46

Projekt Łosickiego Domu Kultury „Ku chwale książki” znalazł się na liście dofinansowań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. Ponad 14 tys. złotych zostało przeznaczone na rozwój czytelnictwa wśród mieszkańców Miasta i Gminy Łosice oraz powiatu łosickiego.

Sukces na tle kraju
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łosicach, wchodząca w skład Łosickiego Domu Kultury, pozyskała dofinansowanie w wysokości 14.200 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację autorskiego zadania pt. „Ku chwale książki”. – Na zadanie otrzymaliśmy 100% wnioskowanej kwoty. W tegorocznej edycji w ramach programu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI złożono ponad 430 wniosków. Komisja Ekspertów przyznała dofinansowanie tylko 303 z nich. Realizacja tego zadania jest jednym z etapów zmiany wizerunku naszej biblioteki – informuje Dorota Kozłowska, dyrektor ŁDK. Wśród dofinansowanych wniosków znalazły się biblioteki, księgarnie i wydawnictwa m. in. z Warszawy, Torunia, Bydgoszczy, Białegostoku, Elbląga czy Krakowa. Dotację celową na wkład własny w wysokości 4000 zł przeznacztyło Miasto i Gmina Łosice.

Wojciech Sumliński, Halina Grochowska i inni…   
Zadanie „Ku chwale książki” zawiera m. in. interaktywno-multimedialne spotkania z literaturą dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Dlaczego książka?”, wakacyjny cykl zajęć „Wakacje z książką!” oraz Powiatowy Konkurs Teatralny „Czytam, bo lubię!”. Odbędą się ponadto spotkania „Wieczorne czytanie/słuchanie bajek”, powstanie też Klub Miłośników Książki. Zaplanowano także otwarte spotkania z literaturoznawcami i z pisarzami współczesnymi. Najbliższe spotkania autorskie w Łosicach odbędą się już na początku października. W niedzielę, 6 października, o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie z Wojciechem Sumlińskim – autorem książek i dziennikarzem śledzczym, a dzień później, 7 października w ŁDK o godz. 17.30 Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z Haliną Grochowską, autorką książek “Pokłon”, “Poklask” i “Poprawiny”. W lutym br. otrzymała ona Lubuski Wawrzyn Literacki w dziedzinie prozy. Kolejne spotkania z pisarami będą skierowane do dzieci i młodzieży.

Czasopismo internetowe

Jednym z zaplanowanych działań jest powstanie i wydawanie czasopisma internetowego pt. „Ku chwale książki”. – Niedawno wydaliśmy pierwszy jego numer. W czasopiśmie będziemy prezentować artykuły i informacje dotyczące m. in. literatury współczesnej, wskazówki jak pięknie czytać dzieciom, zapowiedzi nowości książkowych, ciekawostki literackie dla dzieci i młodzieży, korzyści z czytania książek. Co ważne, nasza biblioteka będzie kontynuowała wydawanie czasopisma po zakończeniu realizacji projektu, tj. po 6 grudnia 2019 r. – informuje Łukasz Wawryniuk, kierownik łosickiej biblioteki, autor i koordynator zadania „Ku chwale książki”. Co ciekawe, każdy może swobodnie przeglądać czasopismo w internecie, bezpłatnie pobrać je na swój komputer, tablet lub telefon czy też wydrukować. Wydanie drugiego numeru jest planowane na koniec listopada. Czasopismo jest dostępne na stronie www.biblosice.wordpress.com w zakładce „Ku chwale książki”.

Program PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI jest skierowany do księgarń i bibliotek. – Strategicznym jego celem jest poprawa dostępu do książki, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli biblioteki, w szczególności m. in. rozszerzenie zakresu usług biblioteki i dostosowanie ich do potrzeb czytelników, zwłaszcza czytelników młodych oraz wzmocnienie funkcji biblioteki jako ośrodka animującego kulturę i aktywizującego społeczności lokalne. Jednym z założeń programu jest to, aby nowoczesna biblioteka była miejscem zaufania społecznego, kreującym wspólnotę, współpracującą z innymi, działającymi lokalnie instytucjami i organizacjami, by formować sferę kulturalną i społeczną – wyjaśnia Ł. Wawryniuk.

Zadanie „Ku chwale książki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury (program „Partnerstwo dla książki”).

 

RD