Projekt OSW Łosice w etapie krajowym Konkursu pt. ”Szkoła wolna od używek”

0
1

Główny Inspektor Sanitarny w Warszawie przeprowadził II edycję Konkursu ”Szkoła wolna od używek”. W naszym powiecie do konkursu zgłosiły się 3 szkoły ponadgimnazjalne. Projekt przygotowany przez uczniów OSW Łosice został zakwalifikowany do etapu krajowego konkursu. 

Głównym celem konkursu była aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs skierowany był do tych szkół, które realizowały program „ARS, czyli jak dbać o miłość?” – mówiła Grażyna Kasprowicz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki dotyczącej uzależnień oraz przesłanie swojej pracy konkursowej do właściwej terenowo, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej – wyjaśniała Inspektor. –  Do II edycji Konkursu „Szkoła wolna od używek” przystąpiły 3 szkoły ponadgimnazjalne w powiecie łosickim – Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 2, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Zaproszenie do udziału w Konkursie szkoły otrzymały podczas młodzieżowej debaty powiatowej „Narkotyki, Dopalacze, nie tędy droga!”, która odbyła się 01.02.2018r. w Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach. Zgłoszone do Konkursu prace zostały ocenione według  harmonogramu konkursu  na poziomie powiatowym. Najwyższą ilość punktów otrzymał zespół projektowy Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łosicach. Zwycięzką pracę konkursową przesłano do WSSE w Warszawie.  Po dokonaniu oceny pod względem formalnym i merytorycznym w Wojewodzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie, zgodnie z zapisami regulaminowymi, jury konkursowe wybrało projekt pt.: „Life style free from addictions – Styl życia wolny od uzależnień” przygotowany przez uczniów i nauczycieli OSW. Projekt zakwalifikował się do etapu krajowego. Gratulujemy nauczycielom : pani Darii Marczuk, koordynatorowi szkolnego programu edukacyjnego : „Ars, czyli jak dbać o miłość?” oraz opiekunom wspomagającym projekt : pani Kamili Krasiejko – Sulimie, pani Justynie Romanowicz – Gizińskiej. Dziękujemy za aktywny udział młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza : Dawidowi Kasperowiczowi, Mateuszowi i Patrykowi Klebanowskim, Agnieszce Porzezińskiej, Katarzynie Siwek, Sarze Bahl, Angelice Michalskiej. Życzymy sukcesów  podczas zmagań finałowych. Zakwalifikowanie projektu do etapu krajowego jest dużym sukcesem naszej młodzieży promującej zarówno prozdrowotne nawyki jak i powiat łosicki – dodała Grażyna Kasprowicz.