„Projekt Niepodległa”

0
1

Na początku roku szkolnego 2018/2019 257 szkół i placówek oświatowych w kraju dowiedziało się, że została im przyznana dotacja na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”. Złożono blisko 2 500 wniosków.

Projekt przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa” ma na celu kształtowanie postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, takich jak: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

Ku radości Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie – projekt wymyślony przez zespół: Maria Daszko i Alicja Zienkiewicz – Zielińska – znalazł się wśród nagrodzonych!

W ramach działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowaliśmy: wystawę starych zdjęć pt. „Ludzie i dzieła. Gmina Platerów w latach 1918 – 1939”,  wycieczkę patriotyczną oraz „Koncert dla Niepodległej”. – mówiła Alicja Zienkiewicz.

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.”

A.Z.Z.
fot. M. Wielogórska, D. Ludwiczuk