Od 1 lipca można za pośrednictwem internetu składać wnioski o świadczenia z programu Rodzina 500 plus i Dobry Start. Niestety jak się okazuje w wyniku błędnego zapisu, nie uwzględniającego polskich liter, mieszkańcy gminy Łosice mają problem ze złożeniem wniosku online.

Składając wniosek online należy wybrać organ, który będzie prowadził postępowanie. Dla mieszkańców miasta i gminy Łosice jest to Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach. W polu GMINA beneficjenci wpisują zatem ŁOSICE i otrzymują komunikat, że “gminy nie ma na liście“.

W automatycznie pojawiającym się komunikacie dostajemy propozycję by złożyć wniosek osobiście w urzędzie gminy lub przez internet w późniejszym terminie. “Twoja gmina nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanej Ci jednostki do wspomnianego systemu, skontaktuj się osobiście lub telefonicznie z urzędem gminy“.

Zapytaliśmy zatem MGOPS Łosice, dlaczego gmina Łosice nie została podłączona do CSIZS Emp@tia. Wyjaśniono, że problem ze złożeniem wniosku online wynika z błędnego wpisania przez ministerstwo nazwy gminy – bez użycia polskich znaków. Rozwiązaniem problemu okazuje się zatem zmiana polskiego Ł na L. Należy więc, wypełniając wniosek, w miejscu wyszukiwania organu prowadzącego postępowanie, wpisać LOSICE zamiast ŁOSICE.

Przypominamy, że Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Natomiast z Programu Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia

1 KOMENTARZ

Comments are closed.