Pracownik administracyjno- biurowy

0
19

Szukam 10 osób na bezpłatne szkolenie ON-LINE ->pracownik administracyjno- biurowy !!
Zapewniamy: stypendium szkoleniowe (ok. 800 zł), ubezpieczenie na czas szkolenia, kontakt z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy .
KRYTERIUM UDZIAŁU:
– wiek -> między 18, a 29 lat
– miejsce zamieszkania -> Województwo mazowieckie
-osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo, niezarejestrowane w PUP)
-osoby pracujące (stawka na umowie nie większa niż 2800 brutto/mc)

OFERUJEMY PRACĘ W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI!

Dowiedz się więcej:
Mail: projektyiszkolenia@gmail.com
Tel.: 532 411 694

Kontakt:
egd
532411694
dszymczak@eurogrupa.pl

Reklama