Pożar

0
10

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Łosicach
08-200 Łosice  ul. Kolejowa 2A tel/fax 3572241

Łosice, dnia 26.09.2013 r.

INFORMACJA

            Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach o udziale  straży pożarnej w pożarze który miał miejsce w dniu 26.09.2013 ok. godz. 14.13 przy ul. Krasińskiego   w Łosicach.

Przybyłe na miejsce zastępy zastały silne zadymienie w budynku jednorodzinnym, z relacji mieszkańców wynikało, że w środku budynku znajduje się mężczyzna. Przed przybyciem zastępów akcję gaśniczą prowadzili mieszkańcy budynku.

Działania straży pożarnej polegały na  zabezpieczeniu miejsce zdarzenia oraz podaniu jednego prądu wody w natarciu na palące się elementy wyrzucone z pomieszczenia przez okno .

Dwóch ratowników w aparatach ochrony dróg oddechowych weszło do pomieszczenia w celu przeszukania, ponieważ na podstawie przeprowadzonego wcześniej wywiadu stwierdzono, że prawdopodobnie przebywa tam mężczyzna. W czasie przeszukania odnaleziono poszkodowanego i ewakuowano z budynku  Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego poszkodowany był pod opieką medyczną strażaków. Po dojeździe karetki pogotowia poszkodowanego przekazano lekarzowi.  Na miejscu zdarzenia strażacy udzielili pomocy przedmedycznej także kobiecie, która próbowała  przed przybyciem zastępów straży pożarnej  nawiązać kontakt z poszkodowanym.

Kolejne działania polegały na przewietrzeniu pomieszczenia i wyniesieniu z niego opalonego łóżka. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia z niedopałka papierosa. Straty oszacowano na sumę ok. 1 tys. zł. W działaniach brały udział  2 zastępy JRG i  zastęp OSP Łosice.

Akcją gaśniczą dowodził Z-ca dowódcy zmiany kpt. Jakub Kozak

Informację sporządził

Dyżurny Operacyjny Powiatu kpt. Mirosław Lewczuk