Ponad 2 mln zł na inwestycje w powiecie

0
679

Budowa chodników w Serpelicach i Próchenkach, remonty i przebudowa dróg w Biernatach, Łepkach, Klimach oraz Zabużu i Hołowczycach – to główne plany inwestycyjne na ten rok wynikające z uchwalonego na ostatniej sesji budżetu powiatu. Samorząd na ten cel zaplanował ponad 2,3 mln zł, jednak tylko niewiele ponad 650 tys. zł to pieniądze pochodzące z kasy powiatu, reszta ma być sfinansowana z dotacji.

Tegoroczne dochody mają wynieść ponad 38,6 mln zł z tego wpływy bieżące ponad 37,4 mln zł, a majątkowe ponad 1,1 mln. Zaplanowane wydatki są o blisko 1,1 mln wyższe od dochodów i wyniosą 39,7 mln zł. Powstały deficyt zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych pieniędzy na rachunku bieżącym budżetu oraz zgromadzonymi przez powiat wolnymi środkami. Na spłatę zaciągniętych kredytów zabezpieczono 770 tys. zł. Tak skonstruowany budżet radni przyjęli jednogłośnie podczas ostatniej sesji rady powiatu.

W budżecie utworzono też rezerwę ogólną w wysokości 95 tys. zł, rezerwę celową wynikającą z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 62 tys. zł, zabezpieczono także ponad 413 tys. zł na odprawy dla pracowników powiatu. Ponadto rada upoważniła zarząd do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2 mln zł, a także dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy. Zarząd może też zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w latach kolejnych będzie niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu.

W planach inwestycyjnych znalazły się przede wszystkim remonty i odbudowa dróg a także budowa chodników w dwóch gminach. Nowy ciąg pieszy ma powstać przy drodze Łosice-Hadynów-Próchenki-Krzesk w Próchenkach w gm. Olszanka. Na ten cel powiat chce wyłożyć 77 tys. zł. Przebudowę chodnika zaplanowano też w Serpelicach w gm. Sarnaki na co przeznaczono 17,5 tys. zł. Do odbudowy drogi w Starych Biernatach i Biernatach Średnich w gm. Łosice powiat dołoży ponad 135 tys. zł. Natomiast na przebudowę drogi w Starych Łepkach w gm. Olszanka pójdzie blisko 390 tys. zł.

W planach są też remonty dwóch dróg powiatowych z wykorzystaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nieco ponad 258,5 tys. zł ma kosztować odbudowa drogi w Klimach w gm. Olszanka. Ta inwestycja w całości zostanie sfinansowana z RFIL. Odbudowa drogi Górki-Litewniki-Hołowczyce-Zabuże na odcinkach w Hołowczycach i Zabużu będzie kosztować prawie 275,5 tys. zł. Powiat pozyskał na ten cel dotację z RFIL w wysokości 241,4 tys. zł, natomiast z własnych funduszy będzie musiał dołożyć do tej inwestycji nieco ponad 34 tys. zł.

Reklama