Ponad 190 tys zł na kulturę

0
100

Ponad 190 tys zł dofinansowania z kasy resortu kultury trafi do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach. Dzięki pieniądzom planuje się modernizację budynku, organizację warsztatów i koncertów a także zorganizowanie konkursu kulinarnego i Regionalnego Przeglądu Teatrów Obrzędowych.

Trzy zadania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach znalazły się na listach dofinansowań ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łącznie na ich realizację resort kultury przeznaczył 192 tys. zł.

Infrastruktura domów kultury
Do placówki trafi dofinansowanie w wysokości 168 tys zł w ramach programu “Infrastruktura domów kultury” na realizację zadania własnego pt. “Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach – etap IV”.  – W listopadzie złożono 549 wniosków. Komisja ekspertów przyznała dofinansowanie tylko 61 wnioskodawcom z całego kraju. Wniosek M-GOK-u jako jedyny z naszego terenu znalazł się wśród tego grona. Wśród innych, którzy nie otrzymali dofinasowania są m. in.: domy kultury ze Zbuczyna, z Sarnak, Siemiatycz, Mrozów, Mińska Mazowieckiego, Kostomłotów, Radzynia Podlaskiego, Białej Podlaskiej, Sterdyni, Boćków, Zambrowa czy Miasto Międzyrzec Podlaski – informuje Łukasz A. Wawryniuk, dyrektor M-GOK-u.

Wkład własny w wysokości 42,5 tys zł zagwarantowało Miasto i Gmina Mordy. W ramach zadania zaplanowano przede wszystkim remont sali plastycznej oraz zakup wyposażenia oświetleniowego, scenicznego i mebli. Autorami wniosku są dyrektor M-GOK-u i Patryk Kamiński. Od 2015 roku pracownicy M-GOK-u na realizację trzech wcześniejszych etapów modernizacyjnych placówki pozyskali łącznie aż 558 tys zł. Dzięki temu między innymi położono nowy dach oraz wykonano termomodernizację, co korzystnie wpłynęło na wygląd budynku.

Kultura Dostępna
Kolejne pieniądze M-GOK pozyskał z programu Kultura Dostępna na zadanie pt. Na kulturę nigdy nie jest za daleko. W tym przypadku dofinansowanie to 14 tys zł. – Zadanie “Na kulturę nigdy nie jest za daleko” skierowane jest do wszystkich grup wiekowych z terenu miasta i gminy Mordy, a w czasie jego trwania zaplanowano warsztaty z garncarstwa, koncert muzyki poważnej, wyjazd dla dzieci i młodzieży z uboższych rodzin do Warszawy m. in. do Opery Narodowej oraz występ zespołu pieśni i tańca – zdradza dyrektor ośrodka, autor zadania.

Kultura ludowa i tradycyjna
Trzecie zadanie do realizacji na ten rok nosi tytuł “Ocalić od zapomnienia”. Odbędzie się w ramach ministerialnego programu “Kultura ludowa i tradycyjna”. – Kwota 10 tys zł pozyskana z MKiDN zostanie przeznaczona na organizację XI edycji konkursu kulinarnego “Biesiada Podlasko-Mazowiecka” oraz na III Regionalny Przegląd Teatrów Obrzędowych. Wszystkie działania odbędą się jesienią tego roku. Zadaniem samego programu jest wspieranie działań związanych z materialnym oraz niematerialnym wymiarem dziedzictwa kulturowego, co wpisuje się w założenia ratyfikowanej w 2011 roku przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego- wyjaśnia dyrektor Łukasz A. Wawryniuk.