W dniu 11.03.2019 po raz kolejny “Pomocnicze Lwy” wolontariusze z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łosicach odwiedzili pacjentów na oddziale rehabilitacyjnym. Uczniowie pod kierunkiem swoich opiekunek Kamili Krasiejko- Sulimy i Darii Marczuk przygotowali przedstawienie z okazji Dnia Kobiet. Każda Pani otrzymała zrobione przez uczniów tulipany.

– Dziękujemy za miłe przyjecie i pozytywną energię. Mamy już w głowie kolejne pomysły,które wykorzystamy przy następnej wizycie – mówili uczniowie Ośrodka.

Szkolne Koło Wolontariatu SKW „Pomocnicze Lwy” zorganizowane przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łosicach funkcjonuje już drugi rok. Uczniowie angażują się w prace wolontaryjne na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.  Przygotowują zajęcia, aktywnie działają w bibliotece szkolnej, opracowują pomoce dydaktyczno-terapeutyczne, promują zdrowy styl życia, przekazują kluczowe wartości życiowe, wspierają osoby potrzebujące pomocy.

– Swoją działalność możemy opisać  hasłem „od przedszkola do Opola”. W ubiegłym roku odwiedzaliśmy Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  „Dobry Start”. Zajęcia przyniosły wolontariuszom i najmłodszym  wiele radości i satysfakcji. Podejmowaliśmy takie działania jak, m.in. przedstawienie promujące zdrowy styl życia, organizacja andrzejek, mikołajek, topienie marzanny na Dzień Wiosny, pomoc w codziennych czynnościach.  W tym roku wspieramy  Powiatowy Szpital w Łosicach, oddział rehabilitacyjny – relacjonowala nauczycielka Daria Marczuk.

– Na początku uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy z osobami starszymi i chorymi. Następnie wykonywali proste prace porządkowe, wspólnie z pensjonariuszami śpiewali pastorałki i kolędy. Planujemy dalej kontynuować podjęte działania i nawiązaną współpracę oraz włączać wolontariuszy w najważniejsze uroczystości szkolne.  Nasi wychowankowie pomimo własnych ograniczeń starają się przełamywać swoje bariery i nabywać nowe umiejętności potrzebne w samodzielnym funkcjonowaniu – wyjaśnia psycholog szkolny, Kamila Krasiejko-Sulima.

Najważniejszymi przedsięwzięciami w środowisku szkolnym było: wykonanie tablicy manipulacyjnej, która została umieszczona w internacie jako pomoc dydaktyczno-terapeutyczna; akcja „Poczytaj mi kolego”, gdzie wolontariusze przygotowywali zajęcia tematyczne najmłodszym, czytali im bajki, omawiali je z nimi oraz wykonywali ilustracje; sprawowali opiekę podczas przerw, prowadzili zajęcia „Zarażamy sportem”, gdzie propagowali zdrowy styl życia oraz ukazywali pozytywne strony posiadania pasji i zainteresowań.

– Naszą ideą jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych. Jako opiekunowie dostrzegamy pozytywny wpływ wolontariatu na zaangażowanych w działalność uczniów. Wolontariat stał się dla niektórych z nich sposobem na ucieczkę od poczucie beznadziejności i osamotnienia. Uczniowie zmieniają swoje zachowanie, uczą się komunikacji interpersonalnej, są bardziej empatyczni, pewni siebie, mają większe poczucie sensu życia, a wolontariat jest dla nich świetną alternatywą spędzania czasu wolnego – dodała Kamila Krasiejko-Sulima.