Podsumowanie roku – Starosta Powiatu Łosickiego

Koniec roku to czas podsumowań, bilansów i snucia planów. Poprosiliśmy naszych samorządowców o dokonanie przeglądu roku. Jednym z naszych rozmówców była Bożena Niedzielak, starosta powiatu łosickiego.

Bożena Niedzielak – Wydaje mi się, że wszystkie zamierzenia, wszystkie plany i inwestycje, które zaplanowaliśmy na upływający rok 2017 udało się zrealizować. Zrealizowaliśmy szereg inwestycji drogowych na terenie powiatu łosickiego. Między innymi odbudowa drogi powiatowej na odcinku Górki-Litewniki-Hołowczyce-Zabuże z tzw. funduszy klęskowych województwa mazowieckiego, gdzie dofinansowanie stanowiło 80% kosztów kwalifikowanych.

Kolejnymi ważnymi inwestycjami, które udało się zrealizować były inwestycje zaplanowane w 2014 roku – bo od tego roku działał regionalny instrument terytorialny, tzw. RIT – i tutaj udało się nam wykonać dwie inwestycje drogowe na terenie gminy Huszlew i na terenie gminy Platerów. Wszystkie dofinansowania z tego programu były w wysokości 60% całkowitych kosztów. Kolejną inwestycją jaką udało się zrealizować na terenie gminy Platerów była inwestycja dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – przebudowa drogi na odcinku Ostromęczyn-Kolonia Chłopków. Udało się też zrealizować inwestycję zaległą, tą obiecaną, w gminie Kornica, gdzie również przebudowano odcinek drogi.

Ważną i dość dużą inwestycją jest przebudowa drogi Zakrze-Niemojki. Całkowity koszt to ponad 3,3 mln złotych z czego 50% dostaliśmy z dofinansowania – to tzw. schetynówka – pozostała część kosztów została pokryta z budżetu powiatu oraz była dotowana przez gminę Łosice, dotacja ta stanowiła większą część wkładu, za co bardzo dziękujemy. Udało się również zrealizować inwestycję na ulicy mjr Zenona w Łosicach, tą zaplanowaną, częściową inwestycję polegającą na odbudowie nawierzchni na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z drogą dojazdową do garaży. Dalsza część tej ulicy będzie wykonywana w przyszłym roku z tzw. Programu Rewitalizacji, który złożyło miasto i gmina Łosice. To tyle jeśli chodzi o inwestycje drogowe.

Z Urzędu Marszałkowskiego dostaliśmy dotację, która będzie realizowana etapowo w latach 2017-2022 i jest to dotacja w wysokości 3,2 mnl zł na prace scaleniowe w obrębie Nowe Hołowczyce. Prace zaplanowane na ten rok zostały zrealizowane, kolejne prace zostaną zrealizowane zgodnie z planem.

No cóż, dobiega końca rok 2017 i wydaje mi się, że wszystkie zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane, ale zdaję sobie sprawę, że tych potrzeb jest o wiele więcej i mam tego pełną świadomość. Natomiast cieszy fakt, że kończymy rok bez zobowiązań w oświacie. Szkoły realizują projekty unijne, tutaj szczególnie RCKU korzysta ze staży zagranicznych, również inne szkoły złożyły wnioski na programy unijne związane z rozwojem szkolnictwa zawodowego. W 2018 roku planuje się realizację dużego projektu unijnego związanego właśnie z rozwojem szkolnictwa zawodowego. Również nasze Liceum Ogólnokształcące przystąpiło do projektu na doposażenie i zajęcia pozalekcyjne  – projekty te mają szansę na realizację także w przyszłym roku.

Mam świadomość, że jesteśmy małym powiatem, dysponujemy bardzo małym budżetem, potrzeby natomiast są ogromne ale wydaje mi się, że dzięki współpracy poszczególnych samorządów, zrozumieniu i akceptacji możemy realizować zamierzone plany na miarę oczywiście możliwości finansowych naszego powiatu. Nie jest łatwo ale staramy się robić wszystko, żeby poprawić warunki mieszkańcom powiatu – żeby żyło się lepiej.  Cieszy też deklaracja otwartości i chęci współpracy ze strony podmiotów i jednostek powiatu, czego wyrazem jest min. Forum organizowane we współpracy w Powiatowym Urzędem Pracy, gdzie mieliśmy możliwość diagnozy potrzeb we wszystkich sektorach. Mam nadzieję, że diagnoza ta przełoży się na realizację, przynajmniej niektórych z tych potrzeb i wpłynie na pozytywny i większy rozwój naszego powiatu.

Chciałabym jeszcze na zakończenie wspomnieć, że szpital powiatowy w Łosicach również korzysta z wielu dotacji i z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RITu  uzyskał dofinansowanie na zakup sprzętu. Również dzięki wsparciu Fundacji WOŚP szpital został doposażony w nowy sprzęt. Wprowadzona reforma służby zdrowia umieściła nasz szpital w Sieci Szpitali i otrzymaliśmy fundusze, które zabezpieczą funkcjonowanie poszczególnych oddziałów. Szpital funkcjonuje bardzo dobrze, czego wyrazem jest zamknięcie się finansów szpitala wynikiem dodatnim. Placówka, jak widać, dobrze służy mieszkańcom powiatu i mam nadzieję, że tę funkcję będzie spełniała w dalszym ciągu.

One thought on “Podsumowanie roku – Starosta Powiatu Łosickiego

  1. Podróżny

    Pani Starosto wypadało by Podziękować w tym momencie Panu Wojewodzie za wsparcie naszej drogi do Niemojek przecież tzw. schetynówka jest wsparciem Wojewody oj nieładnie my korzystający z tej drogi wiemy a Pani nie wie?

    (-2)

Comments are closed.