Do gmin powiatu łosickiego, walczących z problemem kurników dołączyły również Sarnaki. To tam planuje się budowę 9 takich obiektów i kilku chlewni. Mieszkańcy nie kryją wzburzenia i zapowiadają walkę o zdrowie i czyste powietrze. Nie pozwolą zniszczyć upraw owoców i rozwijającej się na tym terenie turystyki. Na 4 czerwca zaplanowali kolejne spotkanie informacyjno-protestacyjne, które odbędzie się w strażnicy OSP o godz. 17.30.

Powiat łosicki do niedawna znany był z uprawy pieczarek i produkcji owoców, coraz prężniej rozwija się tu też turystyka promująca nadbużańskie walory. Obserwuje się jednak, zmianę profilu produkcyjnego na tym terenie i jak grzyby po deszczu powstają nowe wielkopowierzchniowe fermy drobiu i chlewnie, które skutecznie zatruwają życie mieszkańcom. Do walki o zdrowie, czyste, świeże powietrze i przyrodę stanęła kolejna gmina. Mieszkańcy Sarnak i okolicznych miejscowości stanowczo protestują przeciwko planom budowy nawet 20 ferm drobiu i chlewni, które miałyby powstać właśnie na tym terenie.

Kurniki w obrębie Parku Krajobrazowego
– Nasza gmina to teren typowo rolniczy i turystyczny, leżący w obrębie  Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu – mówi Ewa Osik, mieszkanka gminy Sarnaki – Od kilku lat obserwuję jak prężnie rozwija się tu turystyka, powstał LOT Nad Bugiem, z którym mamy jeszcze większe szanse na rozwój turystyki. My naprawdę mamy czym przyciągać turystów – oferujemy im czyste powietrze, unikatową faunę i florę, jak również przepiękną, malowniczą rzekę Bug. Gmina Sarnaki to głównie sady jabłoniowe, niestety z chwilą gdy powstaną u nas wielkoprzemysłowe fermy drobiu wszystko legnie w gruzach, ponieważ jabłka wchłoną te “zapachy” i nikt nie kupi śmierdzącego owocu. Odór z takich ferm skutecznie odstraszy nam też turystów! Wystarczy więc jeden przedsiębiorca fermowy a ponad połowa naszych mieszkańców będzie musiała zwinąć swój interes. A ponadto planowane kurniki mają powstać niespełna 490 m od najbliższych zabudowań.- denerwuje się Ewa Osik. – Powodów dla których nie chcemy u nas takich inwestycji jest naprawdę dużo – dodaje.

W Parku Krajobrazowym oznaczono około 150 gatunków zwierząt, i ok 760 gatunków roślin. Mieszkańcy wiedzą, że walory przyrodnicze tych terenów to ich główny atut. Nie chcą pozwolić by interes jednego człowieka zniszczył im zdrowie, życie i środowisko.

Zawiązali Komitet Protestacyjny
Mieszkańcy gminy Sarnaki już zawiązali Komitet Protestacyjny, zebrali też ponad 1,2 tys podpisów pod petycją, którą złożyli na ręce wójta Grzegorza Arasymowicza i rady gminy. Na pierwszym spotkaniu dotyczącym problemu planowanych kurników wójt zapewnił, że będzie działał w interesie mieszkańców a nie przeciw nim. – Wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. W tym temacie wypowiedzą się też Wody Polskie, sanepid i inne jednostki. Na razie procedura jest wszczęta, wysłaliśmy dokumenty do tych różnych instytucji. Z mojej strony zapewniam, nie zrobię nic przeciw mieszkańcom. Mogę obiecać, że będziecie państwo na bieżąco informowani. Strony też będą mogły składać wnioski. Wszystkie informacje będą udostępnianie, zawiadomienia będą na stronie urzędu gminy – mówił na spotkaniu wójt. Arasymowicz, podkreślił również, jak ważne jest zainteresowanie i zaangażowanie ze strony samych mieszkańców – Zachęcam do interesowania się poszczególnymi etapami procedowania tego postępowania, sąsiedzi działek są stronami w postępowaniu. Zachęcam do zrzeszania się w stowarzyszenie, które też może brać udział w postępowaniu na określonych zasadach – informował Grzegorz Arasymowicz.

Uchwała intencyjna przeciwko kurnikom
Obecnie toczą się postępowania w sprawie budowy 9 kurników na działce pomiędzy Sarnakami a Grzybowem, tuż przy DK19 i 3 chlewni na Kolonii Płosków, za Chybowem. 23 maja Rada Gminy w Sarnakach jednogłośnie przyjęła uchwałę intencyjną sprzeciwu wobec powstawania na terenie gminy ferm zwierzęcych, wiatrowych i biogazowni. Swoje stanowisko radni argumentowali dbałością o zdrowie mieszkańców, brakiem korzyści dla gminy i pogorszeniem warunków dla turystyki. Na 4 czerwca zaplanowano kolejne spotkanie mieszkańców gminy Sarnaki. Odbędzie się ono w strażnicy OSP o godz. 17.30. Komitet Protestacyjny zaprasza wszystkich zainteresowanych problemem.