Blisko 2,5 mln zł pochłonęła rewitalizacja parku miejskiego. Dzięki remontowi Łosice zyskały całkowicie odmienione centrum. W miejscu starego parku powstała scena, plac zabaw, fontanna i zaplecze sanitarne. Okazją do uroczystego otwarcia obiektu stało się wydarzenie inaugurujące wakacje. Mieszkańcy po raz pierwszy mogli zobaczyć fontanny w pełnej krasie i przy okazji posłuchać muzyki granej na żywo w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego.

Rewitalizacja parku rozpoczęła się w maju 2018 roku. Wykonanie inwestycji całkowicie odmieniło centrum miasta i nawiązuje obecnie do historycznego układu Łosic, co z resztą rekomendował od początku konserwator zabytków. Powstała scena i plac zabaw, do miasta wróciła też fontanna.

-Modernizacja parku im. Króla Aleksandra Jagiellończyka to jedna z najważniejszych zmian jakie zaszły w naszym mieście w ostatnich latach – mówi Mariusz Kucewicz, burmistrz miasta i gminy Łosice – To najbardziej rozpoznawalne, położone w sercu Łosic miejsce. Trwające ponad rok prace przyniosły owoc w postaci, nowej utwardzonej nawierzchni, podestu scenicznego z zapleczem sanitarnym oraz fontanny, placu zabaw i nowego oświetlenia. Obecnie, park tętni życiem, co jest najlepszą recenzją wprowadzonych zmian. Kluczowe dla wykonania tej inwestycji było pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej w wysokości 314 562 zł i z budżetu państwa w wysokości 1 467 955 zł. Samorząd Miasta i Gminy Łosice wyasygnował na ten cel również środki własne w wysokości 669 000 zł. Park im. Króla Aleksandra Jagiellończyka spełnia swoją funkcję i jest miejscem spotkań mieszkańców. Na ostateczny prac efekt trzeba będzie jednak trochę poczekać. Cały czas trwają starania o pozyskanie środków finansowych na wykonanie ekspozycji zabytkowej wieży miejskiego ratusza oraz zagospodarowanie zieleni. Wykonanie tych zadań zdecyduje o ostatecznym efekcie zmian w łosickim parku – dodaje burmistrz.

Z inwestycji cieszy się również Janina Ewa Orzełowska – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, która szczególnie związana jest z terenem powiatu łosickiego – O tym, że ta inwestycja była potrzebna chyba wszyscy doskonale wiemy. Życzę państwu, żeby to było miejsce spotkań, żebyście się tu dobrze bawili, ale również, żeby to było miejsce do którego bardzo chętnie się przychodzi po to by zwyczajnie po ludzku porozmawiać i ze sobą poprzebywać – mówiła podczas otwarcia inwestycji.

Remont parku był częścią większego projektu rewitalizacji miasta, który zakładał trzy działania. Dzięki funduszom unijnym poprawił się dojazd do mieszkań i lokali usytuowanych przy dwóch ulicach powiatowych w Łosicach – Majora Zenona i 11-go Listopada. Zmieniła się konstrukcja jezdni, wybudowano zjazdy, chodniki oraz parkingi, a także sieć kanalizacji deszczowej. Drugim zadaniem była całkowita rewitalizacji parku, natomiast trzecie zadanie związane jest z dobiegającym końca remontem i rozbudową przedszkola samorządowego nr 2.

2 KOMENTARZE

Comments are closed.