Otwarcie wyremontowanej drogi w Mszannie

0
0

Dnia 9 grudnia 2011r. w Mszannie odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej Droga nr 2031W Korczówka – Kolonia Korczówka – Mszanna od km 1+600 do km 4+280 dł. 2,680 km.

Uroczystość otwarcia poprzedziło spotkanie w świetlicy wiejskiej w spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Olsznaka Jan Parol, Starosta Łosicki Czesław Giziński, Wicestarosta Mariusz Kucewicz oraz zaproszeni goście Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Pani Janina Ewa Orzełowska, Poseł na Sejm Pan Krzysztof Borkowski, Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Pan Andrzej Silny, radni sołtysi oraz mieszkańcy. Spotkanie uwieńczyły przemówienia Gospodarzy Powiatu Łosickiego jak i zaproszonych gości. Po czym nastąpiła uroczystość poświęcenia nowego odcinka drogi i przecięcie wstęgi.

Środki finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wskutek wiosennych podtopień dróg, dzięki, którym została wyremontowana droga pochodzą z dotacji
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kwota dotacji pochodząca z MSWiA
to 1260000.00 zł., natomiast łączny koszt inwestycji to 1575002.40 zł.

https://losice.info/wp-content/uploads/2012/02/Obraz-034-w1200-h800-a6f735ac.jpg
https://losice.info/wp-content/uploads/2012/02/Obraz-037-w1200-h800-bb3e1eb9.jpg
https://losice.info/wp-content/uploads/2012/02/Obraz-039-w1200-h800-9ffac0b0.jpg
https://losice.info/wp-content/uploads/2012/02/Obraz-042-w1200-h800-339c5b23.jpg
https://losice.info/wp-content/uploads/2012/02/Obraz-043-w1200-h800-8a5f0202.jpg
https://losice.info/wp-content/uploads/2012/02/Obraz-045-w1200-h800-fdc2c1fd.jpg

Źródło: powiat.losice.pl

Reklama