O zdrowie nasze i wasze!

0
536

29 listopada odbyło się robocze zebranie stowarzyszenia „Zielone Niemojki”. Przewodniczący stowarzyszenia Piotr Pawłowski złożył sprawozdanie, przyjęto nowych członków i dyskutowano o bieżących problemach.

To już prawie dwa lata pracy społeczników z „Zielonych Niemojek”, którzy zorganizowali się jako ruch sprzeciwu wobec zagrożeń, niesionych przez dużą kumulację przemysłowych ferm drobiu w naszym rejonie.  Okazuje się bowiem, że zanieczyszczone powietrze może być trujące i szkodliwe dla zdrowia człowieka emitując fetor, bakterie i mikroorganizmy. Duże ilości azotanów mogą mieć także negatywny wpływ na uprawy truskawek i sady jabłoniowe

Czy coś udało się osiągnąć ? Przez czas pracy stowarzyszenia nie powstały w okolicy Niemojek nowe obiekty, a planowana była budowa trzech ferm, liczących w sumie ok. 30 kurników.

Nowością jest także kilka ostatnich decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach –  odmownych dla inwestorów. Z kolei łosicki Sanepid, jak zwykle, nie widzi przeciwskazań i wydaje pozytywne opinie inwestorom.

Nareszcie powstała „Inwentaryzacja przyrodnicza okolic Niemojek” – pierwsza w powiecie – opisująca środowisko przyrodnicze i gatunki chronione. Taki dokument może być skutecznym narzędziem uniemożliwiającym lokalizację ferm przemysłowych w tym rejonie.

W ciągu dwóch lat działalności Stowarzyszenia odbyło się kilka spotkań mieszkańców z ministrem Henrykiem Kowalczykiem, który obiecał łosiczanom tzw. ustawę odorową oraz tzw. elektroniczny nos – specjalny miernik do badania zanieczyszczonego powietrza. Na razie obiecanej ustawy nie ma, ministerialnego „nosa” też nie widać, a ministra wywiało z rządu.

Na spotkaniu Stowarzyszenia dyskutowano też o popularyzacji wiedzy związanej z zagrożeniami, jakie niesie zanieczyszczone powietrze. Zwrócono uwagę na potrzebę montażu w Łosicach czujnika pomiaru powietrza. Takie urządzenia funkcjonują np. w Mielniku, Siedlcach oraz wielu miastach. Zazwyczaj czujniki pomiaru powietrza umieszcza się przy szkołach i przedszkolach, aby monitorować ewentualne zagrożenia.

                                                                                                                    MJ