o art. 299/586 ksh wiemy wszystko / Skup Spółek i JDG

Nasza działalność to przede wszystkim podjęcie czynności zmierzających do ograniczenia

odpowiedzialności zarządu za zobowiązania spółki wynikające z art. 299 K.s.h oraz art. 586

K.s.h.
– masz kontrolę lub się jej spodziewasz z US KAS UKS ZUS PIP PIH ?
– Zagubiłeś dokumentację finansową.
– Masz wątpliwości co do zastosowania przepisów.
– Obawiasz się o zagrożony windykacją majątek prywatny, narażony na utratę w związku z

prowadzoną działalnością gospodarczą.
Oferujemy :
– Zakup udziałów spółki lub Jednoosobowej Działalności Gospodarczej.
– Doradztwo dla właścicieli, którzy mogą ponieść odpowiedzialność majątkową, lub karną, za

zobowiązania zadłużonego podmiotu.
– Wystąpienie w roli upadłego.
– Podjęcie negocjacji z wierzycielami i pracownikami.
– Wdrożenie skutecznego planu naprawczego dla podmiotu, który utracił płynność finansową

na skutek różnych czynników.
– Wdrożenie odpowiedniej struktury w celu prowadzenia bieżącej działalności .
– Pomoc/optymaliz

Kontakt:
skup spółek
601685195
biuro@fabrykakreatywna.com