Nowy starosta, wicestarosta i zarząd powiatu

4
1355

Wybrana dwa miesiące temu, po odwołaniu Katarzyny Klimiuk, nowa starosta Barbara Michoń zrezygnowała z pełnienia funkcji. Na stanowisko starosty wybrano rekomendowanego przez nią – Janusza Kobylińskiego, byłego burmistrza Łosic i byłego radego powiatowego. Fotel wicestarosty objął Michał Michaluk (PSL), a w skład zarządu powiatu weszli: były wicestarosta – Stefan Iwanowski (PiS), radny Marian Waszczuk (PSL) oraz radny Waldemar Kita (PiS)

Przypomnijmy, że w sierpniu radni zagłosowali przeciwko udzieleniu wotum zaufania zarządowi. Nie udzielili mu też absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2019. Decyzja została negatywnie zaopiniowana przez RIO. Eksperci zwrócili uwagę, że nie można czynić organowi wykonawczemu zarzutu z wykonywania budżetu w takim zakresie, w jakim zobowiązała go do tego rada. Jednak pomimo to odwołano zarząd, a co za tym idzie również starostę.

Według Katarzyny Klimiuk przesłanka dotycząca jej odwołania została oparta na zaszłościach politycznych w partii. – W mojej ocenie niektórzy radni nie zachowali nawet pozorów praworządności i przyzwoitości. Jak członkowie zarządu mogą głosować przeciwko sobie, kiedy przez okres dwóch lat popierali uchwały, pobierali wynagrodzenie i podejmowali decyzje? – pytała retorycznie podczas sierpniowej sesji.

Tymczasem wybrana zaledwie dwa miesiące temu nowa starosta zrezygnowała w zeszłym tygodniu z pełnienia funkcji, za powód podając brak współpracy. – Był to dla mnie ciekawy okres w życiu. Chciałabym dodać, że w każdym czasie – pokoju i spokoju – i w czasie tak ciężkim jakim jest czas pandemii powinno się sprawnie współdziałać, sprawnie współdecydować i podejmować decyzje – stąd moja rezygnacja – wyjaśniła Barbara Michoń.

Ustępująca starosta na swego następcę zarekomendowała byłego burmistrza Łosic i byłego radnego powiatowego, obecnego kierownika biura powiatowego ARiMR. Kandydatura została poparta przez 11 z 14 obecnych na sesji radnych. 2 osoby wstrzymały się od głosu, a jedna była przeciwna.

– Jestem bardzo zaskoczony, że otrzymałem tak dużą liczbę głosów. Jest to przede wszystkim zobowiązanie do tego że musimy razem współpracować dla dobra powiatu. I mam nadzieję, że taka współpraca będzie. Długo się wahałem jeśli chodzi o wyrażenie zgody na kandydowanie na starostę i powiem szczerze, że nie do końca byłem przekonany co do swojej kandydatury. Pozycja moja jest bardzo słaba, bo nie jestem radnym. Ja tu jestem, w cudzysłowie “wynajętym urzędnikiem” do pełnienia tej funkcji – i tak traktuję tę rolę. Mam nadzieję, że to będzie nasza wspólna odpowiedzialność by powiat funkcjonował dobrze – mówił podczas sesji Janusz Kobyliński. Wspomniał też, że należy pochylić się szczególnie nad trzema obszarami pracy – szkołami, drogami i szpitalem oraz pozyskiwaniem funduszy z zewnątrz na realizację inwestycji drogowych.

Rezygnacja Barbary Michoń spowodowała też dymisję zarządu powiatu. Kandydata na fotel wicestarosty oraz kandydatów na członków zarządu wskazał Janusz Kobyliński. Wicestarostą został Michał Michaluk (PSL), a w skład zarządu powiatu weszli: były wicestarosta – Stefan Iwanowski (PiS), radny Marian Waszczuk (PSL) oraz radny Waldemar Kita (PiS).

4 KOMENTARZE

  1. Stara gwardia.. nie dadzą szansy młodym na rozwój. Jak w każdym urzędzie, starostowie itp. Na dodatek każdy rodziną obstawiony w pracy. Haha

Comments are closed.