Nowy przewodnik po powiecie łosickim

0
3

25 czerwca w Ośrodku Wypoczynkowym Partner w Serpelicach odbyła się konferencja poświęcona promocji nowego przewodnika turystycznego Poznaj Powiat Łosicki. Nowo powstałe wydawnictwo ma zachęcić do poznawania i odwiedzania pięknych terenów naszego powiatu. Działanie współfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Na konferencję zaproszono 60 przedstawicieli reprezentujących m.in. gospodarstwa agroturystyczne, rękodzieło artystyczne, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, przedstawicieli samorządu, instytucji oraz media. Otwarcia i przywitania gości dokonał gospodarz wydarzenia – starosta Czesław Giziński, następnie głos zabrał również wicestarosta Mariusz Kucewicz. Obaj panowie podkreślali rolę rozwoju działalności turystycznej w naszym powiecie.

Magdalena Romaniuk zaprezentowała nowy przewodnik turystyczny, a później mieliśmy okazję wysłuchać  prelekcji Wandy Frączek na temat Turystyki w Powiecie Łosickim. Marcin Ostaszewski przygotował prezentację na temat Mężeninia na mapie II RP i powiązaniach osób tam bywających z elitami II RP.

Kolejnym mówcą był Waldemar Bielak, który zwrócił szczególną uwagę na promocję gospodarstw agroturystycznych oraz wykazał braki w tej sferze. Na zakończenie mikrofon przekazano zaproszonym gościom, którzy również  podkreślali rolę walorów przyrodniczo krajobrazowych powiatu łosickiego.

Przewodnik dostępny jest również w formie elektronicznej tutaj [btn link=”http://issuu.com/krainabugu/docs/poznaj_powiat___osicki._przewodnik_” color=”skyBlue” size=”size-l” target=””]Przewodnik w wersji on-line[/btn]

Reklama