NOWE STAWKI ZA ODBIÓR ŚMIECI

4
196

14 grudnia 2018 r. Rada Miasta i Gminy Łosice podjęła uchwałę nr III/15/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje, że od dnia 01 stycznia  2019 r. będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, które wynosić będą:

8,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są odbierane w sposób  selektywny;
18,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady komunalne nie są odbierane w sposób selektywny.

Wzrost opłaty podyktowany jest faktem, że obecne dochody budżetu miasta i gminy w oparciu o obowiązujące stawki (których wysokość została ustalona w roku 2016) są niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi powstałymi na terenie Łosic. Analiza dochodów i wydatków poniesionych w latach 2017-2018 z tytułu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi wskazała na deficyt rzędu ok. 300 000,00 zł.

Głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost kosztów za usługi odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych są: wzrost jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku, stawki te będą wzrastać znacząco do 2020 r., ponadto wzrost minimalnego wynagrodzenia, a przede wszystkim wzrastająca ilość odpadów niesegregowanych.

Utrzymanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dotychczasowym poziomie zagrażało powiększającym się deficytem, który będzie wymagał pokrycia z budżetu miasta, co negatywnie wpływa na możliwość finansowania innych zadań samorządu gminnego.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Wzrost stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywa się na terenie całego kraju. Dla przykładu przedstawiono poniżej wysokości stawek w pobliskich samorządach:

MIASTO/GMINA STAWKA/SEGREGOWANE STAWKA/NIESEGREGOWANE
MIASTO ŁOCHÓW 13 zł 26 zł
MIASTO ZIELONKA 12 zł 24 zł
MIASTO GARWOLIN 9 zł 22 zł
GMINA CEGŁÓW 6 zł 18 zł
MIASTO SIEDLCE 8,50 zł 17 zł
GMINA SIEDLCE 7 zł 16 zł
GMINA SIEMIATYCZE 8 zł 15 zł
MIASTO SIEMIATYCZE 10 zł 16 zł
MIASTO MIĘDZYRZEC PODL. 9 zł 18 zł
MIASTO SOKOŁÓW PODL. 9 zł 18 zł
MIASTO WĘGRÓW 8 zł 16 zł
MIASTO RADZYŃ PODL. 9 zł 18 zł
GMINA RADZYŃ PODL 10 zł 17,50 zł
MIASTO PARCZEW 12 zł 24 zł
GMINA PARCZEW 10 zł 20 zł

Uwaga!

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, ponieważ gmina wyśle do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty za śmieci, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Opłatę określoną w zawiadomieniu należy wnosić w roku 2019 bez wezwania w obowiązujących terminach płatności tj.:

  • za I kwartał – do dnia 15 marca,
  • za II kwartał –   do dnia 15 maja,
  • za III kwartał –   do dnia 15 września,
  • za IV kwartał –   do dnia 15 listopada.

 Nowe deklaracje należy złożyć do urzędu gminy wyłącznie w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

 

[btn link=”https://gmina.losice.pl/index.php/pl/news-reader/nowe-stawki-za-odbior-smieci.html” target=””]Źródło[/btn]:

najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Ddd
Gość
Ddd

Za darmo powinno byc bo państwo gmina czy powiat dostają kasę od podatników a państwo nie ma swoich funduszy bo to nasza kasa wiec za co mamy płacić? Wystarczy ze złodzieje z gminy nas okradają na każdym kroku

obiektywnie
Gość
obiektywnie

W Łosicach i tak jest tanio w porównaniu do innych gmin. Poza tym “ci z gminy” też płacą za śmieci i podatki. Tak samo ich rodziny. Potrafisz czytać? Gmina tylko w ostatnim roku dołożyła m.in. za twoje śmieci kilkaset tysięcy. Z czego ma za to płacić? Ile płacisz rocznie tych podatków? 100- 200 zlotych?Przeprowadź się do Łochowa jak Ci za drogo albo do Olszanki…
.

qwerty
Gość
qwerty

do obiektywnie: a dlaczego nie do Siedlec (16-17zł/os.) ??? czy do Węgrowa (16zł/os.)??? A może do Siemiatycz (15-16zł/os.) ???? Tam jest jeszcze taniej niż w Łosicach…. :):)

trewq
Gość
trewq

Taniej czy drożej?! W Łosicach za segregowane płacisz 8 zł w Siemiatyczach 10!! Węgrowie 8 zł a Siedlcach 8,5. Inne podatki są dużo wyższe. Tak więc, tego… Śmiało :))