Niedzielna giełda wznawia działalność

0
510

Od 21 czerwca 2020 r. Targowica miejska w Łosicach zostanie otwarta również w niedziele. Wznowienie funkcjonowania targowicy uwarunkowane jest przestrzeganiem zasad postępowania określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19.04.2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz.697).

Decyzja o otwarciu została podjęta po zasięgnięciu opinii Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łosicach, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach oraz Zarządcy targowicy. Zarządca targowiska zobowiązał się do zapewnienia prawidłowego przebiegu handlu, tak aby sprzedawcy i kupujący stosowali się do obowiązujących przepisów. Zarówno sprzedających jak i kupujących obowiązywać będą restrykcyjne obostrzenia w związku z wirusem SARS-CoV-2.

Źródło