Natalia Poddaniec wyróżniona w X Ogólnopolskim Konkursie Papieskim

W październiku 2015 roku  ogłoszono wyniki X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Z Zespołu Szkół Nr 1 Gimnazjum Nr 1 w Łosicach uczennica Natalia Poddaniec z klasy  IIIb uzyskała wyróżnienie.

Uczniowie w maju i czerwcu tego roku pisali prace literackie na wybrany temat. Natalia napisała esej na temat: Czy dzisiaj możliwa jest jedność ludzi odmiennych religii, ras, światopoglądów i kultur? W swojej refleksji wybierz za przewodnika Jana Pawła II i jego encyklikę „Ut unum sint”. 7 listopada 2015 r. w siedzibie Instytutu Papieża Jana Pawła II odbyła się uroczystość rozdania nagród X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Świątyni Opatrzności Bożej. Po wręczeniu nagród uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w koncercie zespołu La Pallotina oraz mieli możliwość zapoznania się z najnowszą ekspozycją numizmatyczno-medalierską pt. „Święty Jan Paweł II” i wystawą fotograficzną pt. „Dom Księdza Jana”, którą została przygotowana z okazji 100. rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego (1915-2006) – kapłana i poety.

Tekst i foto: J. Olizaruk