Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łosicach coraz bliżej

0
8
Podpisano już umowy z wykonawcami poszczególnych zadań w ramach projektu pod nazwą “Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę aglomeracji Łosice” – mówi Dorota Kalinowska z Łosickiego Centrum Informacji. Burmistrz Miasta i Gminy Łosice podpisał umowę z wykonawcą prac. 

Prace obejmować będą następujące zadania:
  • Przy ulicy Nowej zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna.
  • Przy ulicy Kolejowej sieć kanalizacyjna i przepompownia ścieków.
  • Sieć wodociągowa i kanalizacyjna powstanie przy ulicy Leśnej, Radzyńskiej i Miodowej.
  • Przy ulicy Międzyrzeckiej zostanie zrealizowany II etap budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej z przepompownią ścieków i przyłączami.
Wartość wymienionych prac to 1 537 209 zł. Oprócz tego, spółka Kom – Gaz otrzyma nowy pojazd specjalistyczny z zabudową do czyszczenia kanalizacji o wartości 350 427 zł. Zostanie również wybudowana wiata stalowa przy oczyszczalni ścieków. Koszt jej budowy to 178 939 zł. Prace rozpoczną się w maju b.r. Na realizację tych zadań samorząd Miasta i Gminy Łosice otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.