Mateusz Olizaruk i Patryk Semeniuk stypendystami Prezesa Rady Ministrów

0
10

W dniu 4 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019 najlepszym uczniom z terenu działania Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie. Stypendystami zostali Mateusz Olizaruk – uczeń klasy 4 Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach i Patryk Semeniuk – uczeń klasy 3 I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach. Gratulujemy !!!

Stypendia wręczała Pani Dorota Skrzypek Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Pan Adam Skup Dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach, Pan Andrzej Sitnik Prezydent Miasta Siedlce, Pani Katarzyna Klimiuk Starosta Powiatu Łosickiego i przedstawiciele organów prowadzących szkoły.

Informacja za [btn link=”https://powiat.losice.pl/index.php?id=13&items=3532″ target=””]Powiat Łosice[/btn]