Lubią czytać – młodzi poprzez spektakl zachęcali do czytania

0
176

W Łosickim Domu Kultury 3 grudnia odbył się Powiatowy Konkurs Teatralny “Czytam, bo lubię!”. Zorganizował go Łosicki Dom Kultury – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łosicach w ramach zadania „Ku chwale książki”, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. Zadanie dofinansowało także Miasto i Gmina Łosice.

Na scenie ŁDK dzieci i młodzież wystawili spektakle, których przesłaniem było pokazanie wartości z czytania książek. Celem konkursu było promowanie czytelnictwa o zalet z czytania książek wśród młodego pokolenia. – Chcieliśmy dać możliwość prezentacji talentów dzieci i młodzieży, co pozwala kształtować u nich dobre nawyki. Niewątpliwie konkurs służy integracji dzieci i młodzieży z powiatu łosickiego, wzmacnia funkcję naszej biblioteki jako ośrodka animującego kulturę, rozszerza zakres usług biblioteki i dostosowuje ją do potrzeb czytelników młodych – informuje Łukasz A. Wawryniuk, kierownik M-GBP w Łosicach, autor i koordynator zadania „Ku chwale książki”.

Wszystkie występy oceniała komisja, w skład której weszły: Urszula Gotowicka (przewodnicząca), Katarzyna Szczepaniak i Dorota Kalinowska. Decyzją komisji przyznano w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych I miejsce dla koła teatralnego ze Szkoły Podstawowej w Starej Kornicy za spektakl „Smok Gutek szuka przyjaciela”. II miejsce zajęła grupa NIEZALEŻNI (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach) za spektakl „Wolę „Kopciuszka”, zaś III – Grupa z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łosicach) za spektakl „Bajkowe zamieszanie”. W kategorii klas VII-VIII szkół podstawowych jury przyznało tylko I miejsce dla grupy teatralnej ze SP Nr 1 w Łosicach (spektakl: „Realny świat”).

Zwycięzcy otrzymali statuetki, nagrody rzeczowe o wartości 2000 zł oraz dyplomy, zaś ich opiekunowie pamiątkowe dyplomy podziękowania. – Zgodnie z regulaminem konkursu, przesłaniem każdego spektaklu miało być pokazanie wartości z czytania książek. Ocenialiśmy występy sceniczne pod względem zgodności z tematyką konkursu, walorów edukacyjnych przedstawienia, sposobu przekazania treści, formy i pomysłowości prezentacji scenicznej, scenografii i kostiumów, jakości i profesjonalizmu gry aktorskiej, w tym poprawnej wymowy oraz dyscypliny czasowej – informuje Urszula Gotowicka, przewodnicząca komisji konkursowej.

Konkurs odbył się w ramach zadania „Ku chwale książki,” który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla książki.

Tekst: RNt
Foto: ŁDK

Reklama