Łosicki SPZOZ w sieci szpitali

Od 1 października ma obowiązywać lista placówek medycznych zakwalifikowanych do tzw. “sieci szpitali”, łosicki SPZOZ również został włączony do tej sieci. Projekt ustawy tworzącej sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które zdaniem polityków usprawnią leczenie pacjentów. Za podstawowe zadanie sieci uważa się poprawę organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawę dostępu pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą także zdaniem twórców, zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami.

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy mają gwarantować odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia Polakom opieki zdrowotnej. Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i projekcie rozporządzenia, utworzą tzw. sieć szpitali, czyli system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 93% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie szpitala do PSZ będzie 100% gwarancją, że Fundusz zawrze z nim  umowę  – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.

Czytaj więcej