Łosice liderem partnerstwa „Razem dla rozwoju”

0
287

Współpraca przy realizacji przyszłych projektów inwestycyjnych i pozyskiwanie funduszy to główny cel zawartego z końcem września partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego ph. „Razem dla rozwoju”. Dzięki przystąpieniu do partnerstwa możliwy będzie udział poszczególnych JST w projekcie „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” przygotowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Liderem partnerstwa „Razem dla rozwoju” zostało miasto i gmina Łosice. Dzięki uczestnictwu w projekcie można będzie otrzymać wsparcie w procesie przygotowania strategii terytorialnej wraz z pakietem projektów kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa, w którym zrzeszone są samorządy. Głównym celem programu jest natomiast przekazanie dobrych praktyk z zakresu współpracy międzyinstytucjonalnej, wymiany doświadczeń między samorządami tworzącymi obszar funkcjonalny, partycypacji społecznej oraz zarządzania opartego na wiedzy i priorytetyzacji.

W skład partnerstwa wchodzą: miasto i gmina Łosice (lider), gm. Huszlew, gm. Olszanka, gm. Platerów, gm. Sarnaki, gm. Stara Kornica, powiat łosicki, gm. Korczew, gm. Paprotnia, gm. Przesmyki, gm. Ceranów, gm. Jabłonna Lacka, miasto i gmina Kosów Lacki, gm. Repki, gm. Sabnie, gm. Gmina Sterdyń