Kwalifikacja wojskowa 2013

0
2

IMG_1604Mimo zlikwidowania w 2009 roku obowiązkowego poboru do wojska, mężczyźni kończący 19 lat muszą stawić się na komisję wojskową.
W Łosicach odbywa się ona w lokalu Zespołu Placówek
Oświatowo-Wychowawczych, ul. Czarkowskiego 2 (schronisko młodzieżowe).

Do wydania książeczki wojskowej niezbędne jest zdjęcie. Kwalifikacja
odbywa się w godzinach 8-12.