Kościoły w Starej Kornicy i Starych Szpakach zostaną odrestaurowane

Ponad 1,7 mln zł Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na renowację dwóch zabytkowych kościołów w gminie Stara Kornica: kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Starej Kornicy oraz kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Starych Szpakach.

Umowa na projekt została podpisana 29 grudnia przez wicemarszałek Janinę Ewę Orzełowską, członka Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbietę Lanc i proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Starej Kornicy ks. Mirosława Pietrzaka. Według założeń, modernizacja zabytkowych świątyń powinna zachęcić mieszkańców i turystów do częstszego ich odwiedzania.

Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska podczas podpisania umowy powiedziała, że starania o pieniądze uświadomiło, jak bezcenne wartości ma w sobie tradycja regionu, wartości tworzące tożsamość kulturową jego mieszkańców. – Oba zabytki są dowodem wiary i niezłomności mieszkających tu ludzi. Odtąd zaś odnowione kościoły będą służyć nie tylko parafianom, ale też wzbogacą ofertę turystyczną gminy Stara Kornica – zaznaczyła.

W kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Starej Kornicy zaplanowano gruntowny remont. Renowację przeszła już elewacja budynku, odnawiane są obecnie wnętrza oraz dach kościoła. Wieżę i dzwonnicę również czeka remont. Dodatkowo wybudowane zostaną schody z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Budynek zaopatrzony zostanie w nową instalację przeciwpożarową i antywłamaniową. Remontu doczeka się również przykościelny parkan..

Drugi zabytek – kościół pw. MB Częstochowskiej w Starych Szpakach – będzie miał nowy dach, elewację i sygnaturkę. W środku położone zostaną nowe posadzki, a także wymienione okna i drzwi zewnętrzne. Przy dobudowanych schodach powstanie podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo kościół zostanie zaopatrzony w nowe instalacje: odgromową, przeciwpożarową i antywłamaniową.

Foto: https://www.mazovia.pl/

 

2 thoughts on “Kościoły w Starej Kornicy i Starych Szpakach zostaną odrestaurowane

  1. darek

    Na biednych niech zarząd da albo na domy dziecka a nie znowy kasę pompować w kościół.

    (1)

Comments are closed.