Konkurs dla NGO

0
128

9 lutego upływa termin składania ofert w konkursie na wsparcie realizacji współpracy miasta i gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej. Konkurs obejmuje również współdziałanie na gruncie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W sumie w puli konkursowej jest 85 tys. zł.

Organizacje pozarządowe i pożytku publicznego do 9 lutego mogą składać wnioski w konkursach rozpisanych przez miejscowy magistrat. 70 tys. zł zostanie rozdysponowane na działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie miasta i gminy, 20 tys. zł przeznaczono natomiast na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. W ramach tych zadań przewiduje się podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych i popularyzacje wiedzy historycznej. Działania maja tez być skoncentrowane na pogłębianiu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Natomiast w puli zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej znalazło się 15 tys. zł, które mają być przeznaczone na organizowanie imprez sportowo-integracyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów oraz innych imprez o podobnym charakterze z elementami promocji zdrowego trybu życia. Działania te mają również wspierać udział sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym, a także skupiać się na edukacji sportowej dzieci i młodzieży.

Reklama