KOMUNIKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

0
22

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łosicach informuje, że w 2019 roku wszystkie osoby, które składają zeznania podatkowe na formularzach PIT – 37 i PIT – 38  mogą skorzystać z nowej usługi „Twój e-PIT”.

Usługa ta polega na tym, że to organ podatkowy automatycznie udostępni podatnikowi w wersji elektronicznej jego wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38. Wypełnione zeznania będą dostępne na Portalu Podatkowym od 15.02.2019 r. do 30.04.2019 r. Każdy podatnik będzie mógł swój e-PIT sprawdzić, zmienić, uzupełnić o ulgi, z których chce skorzystać, czy też wskazać lub zmienić organizację pożytku publicznego na rzecz której przekaże 1% podatku. Po sprawdzeniu  danych podatnik może takie zeznanie zaakceptować lub odrzucić. Jeżeli nic nie zrobi, zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone  z dniem 30 kwietnia 2019 r.

Wszyscy podatnicy nieposiadający dostępu do Internetu mogą z tej usługi skorzystać na Sali Obsługi Urzędu Skarbowego w Łosicach, gdzie zostanie udostępnione do tego celu stanowisko komputerowe. Szczegółowych informacji dotyczących ww. usługi udzielają telefonicznie oraz osobiście pracownicy Urzędu Skarbowego w Łosicach.