Jarosław Bieliński, młody aktywista z gminy Łosice, dołączył do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem działającym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

0
157
Jarosław Bieliński, pochodzący z miejscowości Niemojki w gminie Łosice, został powołany do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Rada jest rządowym organem opiniodawczo-doradczym, działającym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, i pełni kluczową rolę w opiniowaniu wszystkich kwestii związanych z młodzieżą w Polsce.
Jarosław Bieliński jest aktywnym liderem młodzieżowym i ma za sobą wiele lat zaangażowania w projekty społeczne i inicjatywy na rzecz młodych ludzi. Powołał do życia Fundację Biegun Rozwoju, której celem jest działalność rozwojowa dla młodzieży w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży pochodzącej z średnich i małych miasteczek oraz z terenów wiejskich. Jako członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem będzie miał okazję wpływać na polityki i programy rządowe związane z młodzieżą oraz reprezentować głos młodego pokolenia w kluczowych sprawach.
Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem odgrywa istotną rolę w kształtowaniu polityki publicznej w zakresie edukacji, kultury, zdrowia, zatrudnienia, aktywności społecznej i innych kwestii ważnych dla młodych Polaków. Jej celem jest wspieranie rozwoju młodzieży, tworzenie warunków do realizacji ich potencjału i poprawy jakości życia.
Jarosław Bieliński dołącza do innych aktywnych młodych liderów z całego kraju, którzy wspólnie pracują nad tworzeniem bardziej odpowiednich rozwiązań dla młodych ludzi w Polsce. To kolejny krok w budowaniu mostów pomiędzy różnymi pokoleniami i umożliwianiu młodym Polakom wpływu na kształtowanie przyszłości kraju.
Źródło Fotografii: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Reklama
Poprzedni artykułKolejna akcja poboru krwi w ambulansie
Następny artykułPrawo Jazdy bez egzaminów.