STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH

dane kontaktowe

UL. NARUTOWICZA 6
08-200 ŁOSICE
TEL/FAX: 83 357 19 29
NIP: 496-01-12-119
REGON: 030238729

Godziny pracy Urzędu: 7:30 – 15:30
Godziny pracy Kasy: 8:00 – 15:00

referaty

ul. Narutowicza 6,
p. 46, tel. 83 357 19 46 – J. Walczyńska – Skarbnik Powiatu
p. 47, tel. 83 357 19 47 – D.Stefaniuk W. Lewczuk
p. 48, tel. 83 357 19 48 – A. Sobota, A. Szupiluk
p. 49, tel. 83 357 19 49 – A. Szupiluk (KASA)
ul. Narutowicza 6,
p. 32, tel. 83 357 19 32 – F. Głuchowski, J. Szewczyk
p. 33, tel. 83 357 19 33 lub 83 357 26 29 – J. Romaniuk – Kierownik
ul. Narutowicza 6,
p. 15, tel. 357 19 15 – M. Zacharczuk, B. Hawryluk
p. 16, tel. 357 19 16 – J. Księżopolski
p. 17, tel. 357 19 17 – M. Mucha, J. Matusz
p. 18, tel. 357 19 18 – Z. Nowaczek, T. Czapska
p. 19, tel. 357 19 19 lub 357-33-80 – E. Pietruczuk
p. 20, tel. 357 19 20 – E. Matusz
p. 23, tel. 357 19 23 lub 357-27-23 – W. Chlebiński – Geodeta Powiatowy
ul. Narutowicza 6,
p. 10, tel. 357 19 10 – M. Hryciuk, M. Mościbrodzka, M. Pietruszewska
p. 11, tel. 357 19 11 lub 83 357 35 41 – S. Dydycz – Kierownik
p. 13, tel. 357 19 13 – E. Michalska
ul. Narutowicza 6
p. 38, tel. 83 357 19 38 – T. Kozos, B. Bagłaj
p. 39, tel. 83 357 19 39 – S. Kordaczuk – Kierownik
ul. Narutowicza 6,
p. 37, tel. 83 357 19 37 – J. Mirońska
poniedziałek, środa, (od 8:00 do 15:30) czwartek (od 8.00 do 13.00)
ul. Narutowicza 6,
p. 31, tel. 83 357 19 31 – M. Romaniuk
ul. Narutowicza 6,
p. 27, tel. 83 357 19 27 lub 83 359 05 39 – M. Hryciuk
ul. Narutowicza 6,
p. 44, tel. 83 357 19 44 – I. Wierzbicka
ul. Narutowicza 6,
p. 29, tel. 83 357 19 29
ul. Narutowicza 6,
p. 36, tel. 83 357 19 36 – T. Węglarski
ul. Narutowicza 6,
p. 34, tel. 83 357 19 34 – R. Kasprowicz
ul. Narutowicza 6,
p. 31, tel. 83 357 19 31 – K. Kowalczyk

jednostki organizacyjne

ul. Narutowicza 6
08-200 Łosice
NIP – 537 16 18 010
REGON – 030017744

TELEFONY:
(083) 357 33 30
(083) 359 04 46
(083) 359 08 59

e-mail: walo@praca.gov.pl
www.puplosice.pl

Konto Funduszu Pracy:
Bank Spółdzielczy w Łosicach
19 8038 0007 0010 1198 2000 0040

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek – Piątek
7.30 – 15.30

Godziny obsługi interesantów
Poniedziałek – Piątek
8.00 – 14.00

ul. Narutowicza 6
08-200 Łosice

NIP: 496 01 18 553
REGON: 030239002

Tel:(083) 359 05 51
Tel/Fax: (083) 359 08 60

e-mail: pcprlosice@wp.pl
www.pcpr.losice.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Łosicach
64 8038 0007 0010 1202 2000 0070

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek
7:30 – 15:30

ul. Wiejska 3
08-200 Łosice

NIP: 496 01 12 504
Regon: 030239920

Tel: (083) 359 02 32
Fax: (083) 359 02 88

www.zdp.losice.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek
7:00 – 15:00

ul. Czarkowskiego 2
08-200 Łosice

Telefony kontaktowe:
Sekretariat: (0-83) 359 06-87
Szkoła: (0-83) 357 24 15

e-mail: soszwlos@neostrada.pl
www.oswlosice.fm.interia.pl
www.oszwlosice.w.interia.pl

ul. Krasickiego 1
08-200 Łosice
Tel: (083) 357 27 45
ul. Kolejowa 2a
08-200 Łosice

NIP: 496-01-12-007
REGON:711620442

Tel: (083) 357 22 41
Fax: (083) 357 22 43

e-mail: psplosice@neostrada.pl
losice@mazowsze.straz.pl

Strona www BIP:
www.ksp1.losice.e-bim.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek
7.30 – 15.30

Komendant Powiatowy przyjmuje interesantów, jeden raz w tygodniu – czwartek od godz. 9.00 do 10.00, w sprawach skarg i wniosków.

ul. Kolejowa 6
O8-200 Łosice

Telefony:
Oficer dyżurny:
(083) 359 02 21
Telefon zaufania:
(083) 359 02 24

Rewir dzielnicowych w Łosicach:
0607 636 185
Punkty przyjęć rewiru dzielnicowych
Huszlew: 0607 636 059
Olszanka: 0607 636 184
Platerów: 0607 636 061
Sarnaki: 0607 636 189
Kornica: 0607 636 229
Łosice: 0607 636 185

e-mail: losice@mazowiecka.policja.gov.pl

Strona www w BIP:
www.bip.losice.kpp.policja.gov.pl

Komendant Powiatowa Policji w Łosicach przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w każdy wtorek w godzinach 9.00 – 13.00
w każdy czwartek w godzinach 14.00 – 17.00

I Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w imieniu Komendanta przyjmuje interesantów w pozostałe dni urzędowania w godzinach 7.30 – 15.30.

tel. (083) 357 00 02
e_mail: pzeas@op.pl
ul. Piłsudskiego 6, pokój 44
08-200 Łosice
ul. Piłsudskiego 6
08-200 Łosice
Tel: (083) 357 37 88
e-mail: ppplosice@op.pl
ul. Narutowicza 6
08-200 Łosice
p. 37, tel. 83 357 19 37
poniedziałek, środa, (od 8:00 do 15:30) czwartek (od 8.00 do 13.00)
ul. Radzyńska 1
08-200 Łosice
Tel/Fax: (083) 357 25 80
e-mail: sekretariat@zs3losice.pl
zs3rcku@interia.pl
www.zs3losice.pl
ul. Piłsudskiego 9
08-200 Łosice
Tel: (083) 359 08 03
e-mail: zeszkzaw@post.pl
www.zsnr2losice.home.pl
ul. Szkolna 3
08-200 Łosice
Tel/Fax: (083) 357 33 03
e-mail: jmitek@lolosice.strefa.pl
www.lolosice.strefa.pl
[hr_dotted]
SAMORZĄD
Starosta Łosicki: mgr inż. Czesław Giziński
Wicestarosta Łosicki: mgr inż. Mariusz Kucewicz
Biuro Rady Powiatu, Narutowicza 6, p. 44, tel. 83 357 19 44
Czesław Giziński – Przewodniczący Zarządu
Mariusz Kucewicz – Wiceprzewodniczący Zarządu
Franciszek Kałużny – Członek Zarządu
Stefan Iwanowski – Członek Zarządu
Marek Banicki – Członek Zarządu

Biuro zarządu:
Starostwo Powiatowe
ul. Narutowicza 6,
p. 29, tel. 83 357 19 29

[hr_dotted]
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej
ul. Piłsudskiego 4
08-200 Łosice
www.tpzl.info

Stowarzyszenie Przyjaciół Serpelic
Serpelice 08-221 Hołowczyce
Adres do korespond. 21-500 Biała Podlaska
ul. Księcia Witolda 6/7

Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju EQUUS
ul.Piłsudskiego 6
08-200 Łosice
tel./fax. 083 359 04 20
e-mail: equus-equus@wp.pl
www.equus.org.pl

Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury
ul.Piłsudskiego 6/54
08-200 Łosice

Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
Ostromęczyn Kolonia 39,
08-210 Platerów
e-mail: ostromeczyn@o2.pl
www.nawsi.pl

Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo-Ekologiczne „Mężenin”
z siedzibą w Platerowie, Szk. Podst.
ul. Siedlecka 7
08-210 Platerów

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Sportowe „Bonum”
Krasna 1
08-206 Huszlew

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Krzywośnity
Krzywośnity 26
08-206 Huszlew

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Próchenki
Próchenki
08-207 Olszanka

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Enklawa”
ul. 11-go Listopada 15
08-200 Łosice
www.enklawalosice.cba.pl

Polski Związek Katolicko-Społeczny
Oddz. regionalny Łosice – Huszlew – Stara Kornica
Makarówka 10
08-206 Huszlew

Polskie Towarzystwo Sportowe Sprawni Razem o/Biała Podlska z siedzibą w Łosicach
357 24 15
ul. Czarkowskiego 10
08-200 Łosice

Stowarzyszenie „Lokalna Inicjatywa – Wspólny Cel”
Stara Kornica 172
08-205 Stara Kornica

Stowarzyszenie Ziemi Łosickiej z siedzibą w Huszlewie
Huszlew 77a
08-206 Huszlew

Stowarzyszenie Informacji Społecznej
ul. 11 Listopada 7a
08-200 Łosice

Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Lokalnych KORONA
ul. Piłsudskiego 6
08-200 Łosice

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Park Wólka Nosowska
Wólka Nosowska
08-205 Stara Kornica

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Sarnackiej
ul. B. Joselewicza 3
08-220 Sarnaki

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mostów
Huszlew 10
08-206 Huszlew

[hr_dotted]
POLICJA
Komenda Powiatowa Policji w Łosicach
08 – 200 Łosice
ul. Kolejowa 6

kpp.losice@mazowiecka.policja.gov.pl

tel. (0 83) 359 72 60

DYŻURNY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŁOSICACH
tel./fax (0 83) 359 72 00
KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W ŁOSICACH
mł .insp. Dariusz Borkowski
tel. (0 83) 359 72 61
I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ŁOSICACH
podinsp. mgr Andrzej Stańczuk
tel. (0 83) 359 72 62
SEKRETARIAT KOMENDANTA
mgr Magdalena Kulikowska
tel. (0 83) 359 72 60
fax. (0 83) 359 72 45
NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI
asp. szt. Adam Guzek
tel. (0 83) 359 72 67
tel. kom. 605 722 783
NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO
asp. szt. Krzysztof Laszuk
tel. (083) 359 72 65
tel. kom. 0 603 396 202
KIEROWNIK REFERATU DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZEGO
mł. asp. mgr Wiesław Ślusarczyk
tel. (0 83) 359 73 04
KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH
asp. szt. Zdzisław Łukasiuk
tel. (0 83) 359 72 63
tel. kom. 0 607 636 184
JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. NIELETNICH I PATOLOGII
mł. asp. Piotr Kozioł
tel. (0 83) 359 72 68
KIEROWNIK OGNIWA RUCHU DROGOWEGO
mł. asp. Sławomir Jakubiak
tel. (0 83) 359 72 27
KIEROWNIK OGNIWA PATROLOWO-INTERWENCYJNEGO
st. asp. Jacek Borysiak
tel. (0 83) 359 73 05
INSPEKTOR DS. ZAOPATRZENIA
mgr Katarzyna Demianiuk
tel. (0 83) 359 72 66
INSPEKTOR DS. KADR I SZKOLENIA
Małgorzata Guzek
tel.(0 83) 359 72 64
INSPEKTOR DS. INFORMATYKI
mgr Michał Samocki
tel. (0 83) 359 72 41
INSPEKTOR DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
mgr Renata Michalska
tel. (0 83) 359 72 07

[hr_dotted]
STRAŻ POŻARNA
998 – telefon alarmowy
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach
ul. Kolejowa 2A
08-200 Łosice

Centrala: 83 357 22 41; fax: 83 357 22 43
Adres e-mail: losice@mazowsze.straz.pl
Powiat łosicki, woj. mazowieckie
NIP: 496-01-12-007, REGON: 711620442

[hr_dotted]
SZPITAL
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach
ul. Słoneczna 1, 08-200 Łosice
NIP: 496-01-07-638, Regon: 000304585
Numer KRS 0000028864
Sąd Rejonowy dla M. St Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Poradnie: Tel: (083) 357-32-31, (083) 357-24-38, (083) 357 34-25
Sekretariat: Tel/fax: (083)-357-26-42 e-mail: spzozlosice@pro.onet.pl