Informacja okresowa PSP – 24.03.2013

0
0

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Łosicach
08-200 Łosice ul. Kolejowa 2A tel/fax 3572241
Łosice, dnia 11.03.2013 r.
PR 5541/9/2013

INFORMACJA

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach o sytuacji pożarowej i udziale straży pożarnych w różnych zdarzeniach w dniach: 18.03.2013 – 24.03.2013 r. na terenie powiatu łosickiego.
Straż pożarna interweniowała w 4 zdarzeniach, w tym:

Pożarów ogółem – 0
 

wg. wielkości wg. obiektów
Mały

0

Środki transportu
Średni Ob. mieszkalne

0

Duży Uprawy, rolnictwo
B. duży Inne

0

 

W działaniach związanych z pożarami brało udział: zastępów – 0

                                                                 w składzie: strażaków – 0

Miejscowych zagrożeń ogółem – 4

wg. wielkości wg. obiektów
Małe Silne wiatry
Lokalne

4

Środki transportu

0

Średnie Przybory wody
Opady deszczu
Inne

0

 

W działaniach związanych z miejscowymi zagrożeniami brało udział: zastępów – 4
w składzie: strażaków – 15

Alarmów fałszywych ogółem – 0, w tym  w dobrej wierze – 0,   złośliwy – 0

Poszkodowani ogółem – 0, w tym: śmiertelne – 0, ranni – 0

Straty –0

Uratowane mienie – 0

Zdarzenia na poszczególnych gminach

 

Gmina

Łosice

Platerów

Stara

Kornica

Olszanka

Huszlew

Sarnaki

Pożary
Miej.                      zagrożenia

1

1

2

Al. fałszywe

Ważniejsze zdarzenia :

I. Dnia 24 marca 2013 r. w miejscowości Łosice około godziny 1730 zastęp straży pożarnej brał udział w transporcie poszkodowanego do karetki pogotowia.

Na miejsce zadysponowano jeden zastęp strażaków. Działania strażaków polegały na transporcie poszkodowanego na noszach płachtowych do karetki pogotowia.

II. W dniach 22 – 24 marca 2013 r. strażacy z Sarnak, dwukrotnie brali udział w dokarmianiu głodnych i zmarzniętych bocianów (około 40 sztuk), na terenie swojej gminy.

 

Informację sporządził:

Dyżurny PSP

st. sekc. Marcin Hawryluk