Informacja okresowa PSP – 21.01.2013

0
0

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Łosicach

08-200 Łosice  ul. Kolejowa 2A tel/fax 3572241

Łosice, dnia 27.01.2013 r.

PR 5541/3/2013

INFORMACJA

 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach o sytuacji pożarowej i udziale straży pożarnych w różnych zdarzeniach w dniach: 21.01.2013 – 27.01.2013 r. na terenie powiatu łosickiego.

Straż pożarna interweniowała w 6 zdarzeniach, w tym:

 

Pożarów ogółem – 2

wg. wielkości wg. obiektów
Mały

2

Środki transportu

1

Średni

Ob. mieszkalne

Duży   Uprawy, rolnictwo

1

B. duży   Inne

 

W działaniach związanych z pożarami brało udział: zastępów – 3

                                                                 w składzie: strażaków – 12

Miejscowych zagrożeń ogółem – 4

 

wg. wielkości wg. obiektów
Małe

1

Silne wiatry

Lokalne

3

Środki transportu

2

Średnie

Przybory wody

    Opady deszczu

    Inne

2

 

W działaniach związanych z miejscowymi zagrożeniami brało udział: zastępów – 4
w składzie: strażaków – 21

Alarmów fałszywych ogółem – 0, w tym  w dobrej wierze – 0,   złośliwy – 0

Poszkodowani ogółem – 0, w tym: śmiertelne – 0, ranni – 0

Straty – 8 tys. zł.

Uratowane mienie – 300 tys. zł.

Zdarzenia na poszczególnych gminach

 

Gmina

Łosice

Platerów

Stara

Kornica

Olszanka

Huszlew

Sarnaki

Pożary

1

1

Miej. zagrożenia

3

1

Al. fałszywe

 

 

 

Ważniejsze zdarzenia :

 

I. W dniu 25.01.2013 r. w miejscowości Łosice około godz. 07 05 powstał pożar w wydzielonej części budynku pieczarkarni, przystosowanej do chowu drobiu. Pomieszczenie, które było całkowicie zadymione zostało oddymione przy pomocy agregatu oddymiającego.

Przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej na poddaszu budynku.

Uduszeniu uległo 300 młodych kur. Straty oszacowano na sumę około 3 tys. zł. Uratowane mienie około 300 tys. zł.

W działaniach brały udział dwa zastępy straży pożarnej.

 

II. W minionym tygodniu straż pożarna wyjeżdżała cztery razy do zdarzeń w spowodowanych śliską nawierzchnią drogi.

 

Informację sporządził:

Dyżurny PSP

st. sekc. Marcin Hawryluk