Informacja okresowa PSP – 17.11.2013

0
0

 

 KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Łosicach
08-200 Łosice  ul. Kolejowa 2A tel/fax 3572241

Łosice, dnia 18.11.2013 r.

PR 5541/45/2013

INFORMACJA

            Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach o sytuacji pożarowej i udziale straży pożarnych w różnych zdarzeniach w dniach:
11.11.2013 – 17.11.2013 r. na terenie powiatu łosickiego.

Straż pożarna interweniowała w 2 zdarzeniach  w tym:

 Pożarów ogółem –0

wg. wielkości wg. obiektów
Mały

Środki transportu

Średni

Ob. mieszkalne

Duży   Uprawy, rolnictwo

B. duży   Inne

 W działaniach związanych z pożarami brało udział: zastępów – 0

                                                                 w składzie: strażaków – 0

Miejscowych zagrożeń ogółem – 2

wg. wielkości wg. obiektów
Małe

Silne wiatry

Lokalne

2

Środki transportu

Średnie

Przybory wody

    Opady śniegu

    Inne

2

W działaniach związanych z miejscowymi zagrożeniami brało udział: zastępów – 3

                                                                           w składzie: strażaków – 13

Alarmów fałszywych ogółem – 0, w tym  w dobrej wierze – 0,   złośliwy – 0

Poszkodowani ogółem – 0, w tym: śmiertelne – 0, ranni – 0

Straty –  0  tys. zł

Uratowane mienie – 0 tys. zł

Zdarzenia na poszczególnych gminach
Gmina

Łosice

Platerów

Stara

Kornica

Olszanka

Huszlew

Sarnaki

Pożary

Miej. zagrożenia

1

1

Al. fałszywe

Ważniejsze zdarzenia :

I. W dniu 15.11.2013 r. w miejscowości Dziadkowskie gmina Huszlew dwa zastępy straży pożarnej brały udział przy przebudowie gniazda bocianiego, które stwarzało zagrożenie .Zbyt ciężkie gniazdo o średnicy ok. 2 metrów i wysokości ok. 1,5 metra, przechylało się razem ze słupem, na którym było umieszczone  . Działania zastępów polegały na rozebraniu części gniazda  przy użyciu specjalnego samochodu z wysięgnikiem hydraulicznym.

II. W dniu 17.11.2013 o godz. 17.37 PSK przyjęło zgłoszenie od jednego z mieszkańców bloku mieszkalnego, który poinformował że w budynku dwie osoby poczuły duszności i opuściły lokal.

Przybyły na miejsce zastęp z JRG zabezpieczył miejsce zdarzenia przed dostępem osób postronnych. Przybyły na miejsce zastęp medyczny zajął  się osobami, które poczuły się źle i przebywały na zewnątrz.

      Ratownicy w aparatach ODO weszli klatką schodową do bloku. Przeprowadzono pomiary wykrywaczem wielogazowym, stwierdzono stężenie CO poniżej dopuszczalnej normy, następnie  otwarto okna na całej klatce schodowej. Skontrolowano 8 lokali przeprowadzając pomiary.. Po przewietrzeniu lokatorzy powrócili do swoich mieszkań.       

Informację sporządził:
Dyżurny  PSK
kpt. Mirosław Lewczuk