Informacja okresowa PSP- 17.09.2012 r.

0
1

                                                                                      KOMENDA POWIATOWA
                                                                              PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Łosicach

08-200 Łosice  ul. Kolejowa 2A tel/fax 3572241

Łosice, dnia 17.09.2012 r.

PR 5541/33/2012

INFORMACJA

 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach o sytuacji pożarowej i udziale straży pożarnych w różnych zdarzeniach w dniach: 10.09.2012 – 16.09.2012 r. na terenie powiatu łosickiego.

Straż pożarna interweniowała w 9 zdarzeniach, w tym:

 

Pożarów ogółem – 3

 

wg. wielkości wg. obiektów
Mały

3

Środki transportu

Średni

Ob. mieszkalne

Duży   Uprawy, rolnictwo

B. duży   Inne

3

 

W działaniach związanych z pożarami brało udział: zastępów- 3

                                                                 w składzie: strażaków- 13

Miejscowych zagrożeń ogółem- 5

 

wg. wielkości wg. obiektów
Małe

Silne wiatry

2

Lokalne

5

Środki transportu

Średnie

Przybory wody

    Opady deszczu

    Inne

3

 

W działaniach związanych z miejscowymi zagrożeniami brało udział: zastępów – 6
w składzie: strażaków – 20

Alarmów fałszywych ogółem -0, w tym  w dobrej wierze – 0,   złośliwy –0

Poszkodowani ogółem – 0, w tym: śmiertelne – 0, ranni –0

Straty –  tys. zł.  Uratowane mienie –  tys. zł.

Zdarzenia na poszczególnych gminach

 

Gmina

Łosice

Platerów

Stara

Kornica

Olszanka

Huszlew

Sarnaki

Pożary

2

1

Miej. zagrożenia

3

2

Al. fałszywe

 

 

Ważniejsze zdarzenia :

 

W minionym tygodniu straż pożarna uczestniczyła w gaszeniu traw na poboczach dróg oraz łąk jest to skutek nieostrożnego zachowania się z otwartym ogniem co powoduje pożary suchych traw oraz grozi pożarem lasów z powodu małej wilgotności ściółki oraz zagraża dla zabudowań gospodarskich.

Dlatego też zwracamy się o zachowanie szczególnej ostrożności w posługiwaniu się ogniem otwartym, a w szczególności przy wypalaniu łętów ziemniaczanych i prowadzenia nadzoru do ich zagaśnięcia.

Ponadto straż pożarna trzy razy uczestniczyła w usuwaniu niebezpiecznie zachowujących się roi szerszeni, które zagrażały mieszkańcom.

 

Informację sporządził:

Dyżurny Operacyjny Powiatu

st. ogn. Romuald Jóźwiaczuk