Informacja okresowa PSP – 16.12.2012

0
0

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Łosicach

08-200 Łosice  ul. Kolejowa 2A tel/fax 3572241

Łosice, dnia 17.12.2012 r.

PR 5541/46/2012

INFORMACJA

 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach o sytuacji pożarowej i udziale straży pożarnych w różnych zdarzeniach w dniach: 10.12.2012 – 16.12.2012 r. na terenie powiatu łosickiego.

Straż pożarna interweniowała w 5 zdarzeniach, w tym:

 

Pożarów ogółem – 2

wg. wielkości wg. obiektów
Mały

1

Środki transportu

Średni

1

Ob. mieszkalne

Duży   Uprawy, rolnictwo

B. duży   Inne

2

 

W działaniach związanych z pożarami brało udział: zastępów – 8

                                                                 w składzie: strażaków – 34

Miejscowych zagrożeń ogółem – 6

 

wg. wielkości wg. obiektów
Małe

Silne wiatry

Lokalne

6

Środki transportu

1

Średnie

Przybory wody

    Opady deszczu

    Inne

5

 

W działaniach związanych z miejscowymi zagrożeniami brało udział: zastępów – 6
w składzie: strażaków – 31

Alarmów fałszywych ogółem – 1, w tym  w dobrej wierze – 1,   złośliwy – 0

Poszkodowani ogółem – 2, w tym: śmiertelne – 0, ranni – 2

Straty – 114 tys. zł.  Uratowane mienie – 130tys. zł.

Zdarzenia na poszczególnych gminach

 

Gmina

Łosice

Platerów

Stara

Kornica

Olszanka

Huszlew

Sarnaki

Pożary

1

1

Miej. zagrożenia

2

2

1

1

Al. fałszywe

1

 

 

 

Ważniejsze zdarzenia :

 

 W dniu 14/12/2012 w miejscowości Sarnaki o godz. 14.50 miał miejsce pożar warsztatu samochodowego. Spłonął budynek oraz dwa samochody wewnątrz budynku. W działaniach udział brało 7 zastępów straży pożarnej.

Straty wstępnie oszacowano na 110 tys. zł, uratowane mienie 130 tys. zł.

 

Dnia 15/12/,2012 w Miejscowości Woźniki miał miejsce wypadek samochodu osobowego marki Skoda. Lekko poszkodowana kobieta kierująca samochodem, została zabrana przez pogotowie do szpitala.

Straty ok. 4 tys. zł.

 

W dniu 16/12/2012 w powiecie łosickim straż pożarna czterokrotnie wyjeżdżała do samochodów blokujących drogi. Drogi były nieprzejezdne z powodu padającego obficie śniegu i zawieji.

 

Informację sporządził:

Dyżurny Operacyjny Powiatu

st. sekc. Marcin Hawryluk