Informacja okresowa PSP 15.09.2013

0
0
KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Łosicach

08-200 Łosice  ul. Kolejowa 2A tel/fax 3572241

Łosice, dnia 15.09.2013 r.

PR 5541/36/2013

INFORMACJA

 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach o sytuacji pożarowej i udziale straży pożarnych w różnych zdarzeniach w dniach:
09.09.2013 – 15.09.2013 r. na terenie powiatu łosickiego.

Straż pożarna interweniowała w 6 zdarzeniach  w tym:

 

Pożarów ogółem – 1

wg. wielkości wg. obiektów
Mały

1

Środki transportu

1

Średni

Ob. mieszkalne

Duży   Uprawy, rolnictwo

B. duży   Inne

 

W działaniach związanych z pożarami brało udział: zastępów – 1

                                                                 w składzie: strażaków – 6

Miejscowych zagrożeń ogółem – 4

wg. wielkości wg. obiektów
Małe

Silne wiatry

Lokalne

4

Środki transportu

1

Średnie

Przybory wody

    Opady śniegu

    Inne

3

 

W działaniach związanych z miejscowymi zagrożeniami brało udział: zastępów – 6
w składzie: strażaków – 18

Alarmów fałszywych ogółem – 1, w tym  w dobrej wierze -1,   złośliwy – 0

 

Poszkodowani ogółem – 2, w tym: śmiertelne – 0, ranni – 3

Straty –  14  tys. zł

Uratowane mienie – 0 tys. zł

Zdarzenia na poszczególnych gminach

 

Gmina

Łosice

Platerów

Stara

Kornica

Olszanka

Huszlew

Sarnaki

Pożary

1

Miej. zagrożenia

3

1

Al. fałszywe

1

 

Ważniejsze zdarzenia :

I   W dniu 12/09/20013 r. w miejscowości Puczyce gm. Platerów miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym poszkodowane zostały dwie osoby jadące samochodem osobowym. Poszkodowane osoby zostały przewiezione do szpitala. Do działań zostały zadysponowane trzy zastępy straży pożarnej.

Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu  miejsca zdarzenia poprzez odpowiednie ustawienie  wozów bojowych oraz oznakowanie terenu działań  taśmą ostrzegawczą. Pojazd postawiono na koła i odłączono akumulator. Wykorzystano sprzęt hydrauliczny do wykonania dostępu do akumulatora. Przy pomocy sorbentu zebrano wyciek oleju silnikowego. Na czas działań droga gminna była zablokowana.

II Ponadto strażacy trzykrotnie wyjeżdżali do usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych (szerszeni i os), które zagrażały mieszkańcom powiatu.

 

Informację sporządził:

Dyżurny  PSK

mł. ogn. Marcin Hawryluk