Informacja okresowa PSP 14.04.2013

0
1

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Łosicach
08-200 Łosice ul. Kolejowa 2A tel/fax 3572241
Łosice, dnia 11.03.2013 r.
PR 5541/9/2013

INFORMACJA

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach o sytuacji pożarowej i udziale straży pożarnych w różnych zdarzeniach w dniach: 08.04.2013 – 14.04.2013 r. na terenie powiatu łosickiego.
Straż pożarna interweniowała w 14 zdarzeniach, w tym:

Pożarów ogółem – 0
 

wg. wielkości wg. obiektów
Mały

Środki transportu
Średni Ob. mieszkalne

Duży Uprawy, rolnictwo
B. duży Inne

 

W działaniach związanych z pożarami brało udział: zastępów – 0

                                                                 w składzie: strażaków – 0

Miejscowych zagrożeń ogółem – 14

wg. wielkości wg. obiektów
Małe Silne wiatry  1
Lokalne

14

Środki transportu

Średnie Przybory wody 11
Opady śniegu  2
Inne

 

W działaniach związanych z miejscowymi zagrożeniami brało udział: zastępów – 15
w składzie: strażaków – 65

Alarmów fałszywych ogółem – 0, w tym  w dobrej wierze – 0,   złośliwy – 0

Poszkodowani ogółem – 0, w tym: śmiertelne – 0, ranni – 0

Straty –115 tys.zł

Uratowane mienie – 0

Zdarzenia na poszczególnych gminach

 

Gmina

Łosice

Platerów

Stara

Kornica

Olszanka

Huszlew

Sarnaki

Pożary
Miej.                      zagrożenia

6

 3 1

4

Al. fałszywe

Ważniejsze zdarzenia :

W dn. 09.04.2013 PSK Łosice otrzymało zgłoszenie o zerwanej linii telefonicznej na ul. Piłsudskiego w Łosicach. Po dojeździe do miejsca zdarzenia stwierdzono, że zerwana jest linia telefoniczna oraz uszkodzony słup na skutek przejeżdżającej ciężarówki, której nieprawidłowo załadowany ładunek zaczepił o linię telefoniczną. Działania polegały na usunięciu przewodu z jezdni, oraz ustabilizowaniu słupa telefonicznego.

W minionym tygodni gwałtowne roztopy śniegu były przyczyną 11 zdarzeń związanych z wypompowywaniem wody z zalanych pomieszczeń czy posesji m.in. w miejscowości Różowa 53 gm. Łosice gwałtowne roztopy śniegu i brak odprowadzenia wody przez drogę wojewódzką spowodowały zalanie terenu wokół budynków. Z zalanego terenu wypompowano ok. 200 m3 wody przez drogę do przydrożnego rowu.

.

 

Informację sporządził:

Dyżurny Operacyjny Powiatu

kpt. Mirosław Lewczuk