Informacja okresowa PSP 10.06.2013

0
0
KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
w Łosicach   
08-200 Łosice ul. Kolejowa 2A tel/fax 3572241

Łosice, dnia 10.06.2013 r.

PR 5541/22/2013

INFORMACJA

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach o sytuacji pożarowej i udziale straży pożarnych w różnych zdarzeniach w dniach: 03.06.2013 – 09.06.2013 r. na terenie powiatu łosickiego.

Straż pożarna interweniowała w 17 zdarzeniach, w tym:

Pożarów ogółem – 2

wg. wielkości wg. obiektów
Mały

1

Środki transportu
Średni

1

Ob. mieszkalne
Duży Uprawy, rolnictwo
B. duży   Inne

 

W działaniach związanych z pożarami brało udział: zastępów – 9

w składzie: strażaków – 47

Miejscowych zagrożeń ogółem – 15

wg. wielkości wg. obiektów
Małe

1

Silne wiatry

1

Lokalne

14

Środki transportu

2

Średnie Przybory wody

3

    Opady śniegu

    Inne

1

W działaniach związanych z miejscowymi zagrożeniami brało udział: zastępów – 21
w składzie: strażaków – 92

Alarmów fałszywych ogółem – 0, w tym w dobrej wierze -0, złośliwy – 0

Poszkodowani ogółem – 0 , w tym: śmiertelne – 0, ranni – 0

Straty – 37 tys. zł

Uratowane mienie – 110 tys. zł

Zdarzenia na poszczególnych gminach

Gmina

Łosice

Platerów

Stara

Kornica

Olszanka

Huszlew

Sarnaki

Pożary

1

1

Miej. zagrożenia

8

5

1

1

Al. fałszywe

Ważniejsze zdarzenia :

W dn. 06.06.2013 r. w miejscowości Czuchów gm. Platerów ok. godz. 15.24 w wyniku wyładowań atmosferycznych w budynku obory murowanej krytej eternitem powstał pożar siana zgromadzonego na poddaszu. Nie stwierdzono zagrożenia rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie budynki. Po podaniu trzech prądów wody pożar ugaszono, następnie zrzucono tlące się siano na podstawione przyczepy, zlewano wodą i wywożono na otwarty teren. Uszkodzeniu uległa konstrukcja dachowa budynku oraz pokrycie z eternitu. Straty oszacowano na sumę ok. 27 tys. Uratowano mienie na sumę 60 tys. zł. W działaniach brało udział 7 zastępów straży pożarnej w składzie 35 strażaków.

W dn. 07.06.2013 r. w miejscowości Huszlew w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej powstało duże zadymienie i tliły się przewody elektryczne w budynku pieczarkarni. Po odłączeniu prądu strażacy w aparatach ODO ugasili tlącą się instalację, następnie dokonano oddymienia i przewietrzenia budynku. Straty oszacowano na sumę ok. 5 tys. zł. Uratowano mienie o wartości ok. 50 tys. zł. W działaniach brały udział dwa zastępy straży pożarnej w składzie 11 strażaków.

W związku z występującymi intensywnymi opadami deszczu na terenie powiatu łosickiego zastępy straży pożarnej na przełomie tygodnia wzywane były 9 razy do wypompowywania wody z zalanych piwnic i posesji.

Informację sporządził:

Dyżurny PSK

kpt. Mirosław Lewczuk