Informacja okresowa PSP 08.04.2013

0
0

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Łosicach
08-200 Łosice ul. Kolejowa 2A tel/fax 3572241
Łosice, dnia 11.03.2013 r.
PR 5541/9/2013

INFORMACJA

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach o sytuacji pożarowej i udziale straży pożarnych w różnych zdarzeniach w dniach: 02.04.2013 – 07.04.2013 r. na terenie powiatu łosickiego.
Straż pożarna interweniowała w 4 zdarzeniach, w tym:

Pożarów ogółem – 0
 

wg. wielkości wg. obiektów
Mały

0

Środki transportu
Średni Ob. mieszkalne

0

Duży Uprawy, rolnictwo
B. duży Inne

0

 

W działaniach związanych z pożarami brało udział: zastępów – 0

                                                                 w składzie: strażaków – 0

Miejscowych zagrożeń ogółem – 7

wg. wielkości wg. obiektów
Małe Silne wiatry
Lokalne

6

Środki transportu

4

Średnie Przybory wody
Opady śniegu  3
Inne

 

W działaniach związanych z miejscowymi zagrożeniami brało udział: zastępów – 15
w składzie: strażaków – 57

Alarmów fałszywych ogółem – 0, w tym  w dobrej wierze – 0,   złośliwy – 0

Poszkodowani ogółem – 1, w tym: śmiertelne – 0, ranni – 1

Straty –115 tys.zł

Uratowane mienie – 0

Zdarzenia na poszczególnych gminach

 

Gmina

Łosice

Platerów

Stara

Kornica

Olszanka

Huszlew

Sarnaki

Pożary
Miej.                      zagrożenia

2

 1 1

3

Al. fałszywe

Ważniejsze zdarzenia :

W dniu 02.04.2013 o godz. 1516 PSK przyjęło zgłoszenie o wypadku(dachowaniu) samochodu osobowego (Ford Fokus) w miejscowości Stare Hołowczyce gm. Sarnaki. Do działań zadysponowano trzy zastępy Straży Pożarnej. W chwili dojazdu Straży Pożarnej na miejscu był już Zespół Pogotowia Ratunkowego, która zajmował się poszkodowanym kierowcą. Samochód po dachowaniu na łuku drogi stał na poboczu. Działania SP. Polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia odłączeniu akumulatora, kierowaniu ruchem.

W dniu 05.04.2013 o godz. 0756 PSK przyjęło zgłoszenie o uszkodzeniu konstrukcji dachu hali produkcyjnej w Zakrze gmina Łosice. Po przybyciu na miejsc zdarzenia pierwszych zastępów PSP przeprowadzono rozpoznanie i stwierdzono że pod naporem zalegającego śniegu uległa uszkodzeniu konstrukcja budowlana budynku hali produkcyjnej o wymiarach 30x35x8 .W trakcie rozpoznania stwierdzono brak osób zarówno wewnątrz jak i w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Częściowemu uszkodzeniu uległa konstrukcja dachowa obiektu oraz jedna ze ścian. Działania SP. Polegały nazabezpieczeniu terenu przez wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odłączeniu energii elektrycznej w budynku, poinformowaniu właścicieli o istniejący m zagrożeniu.

Poinformowano również Powiatowy Nadzór budowlany o zaistniałym zdarzeniu..

 

Informację sporządził:

Dyżurny Operacyjny Powiatu

st. ogn. Romuald Jóźwiaczuk