Informacja okresowa PSP – 03.11.2012

0
0
KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Łosicach

08-200 Łosice  ul. Kolejowa 2A tel/fax 3572241

Łosice, dnia 05.11.2012 r.

PR 5541/40/2012

INFORMACJA

 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach o sytuacji pożarowej i udziale straży pożarnych w różnych zdarzeniach w dniach: 29.10.2012 – 04.10.2012 r. na terenie powiatu łosickiego.

Straż pożarna interweniowała w 5 zdarzeniach, w tym:

 

Pożarów ogółem – 3

 

wg. wielkości wg. obiektów
Mały

3

Środki transportu

Średni

Ob. mieszkalne

2

Duży   Uprawy, rolnictwo

B. duży   Inne

0

 

W działaniach związanych z pożarami brało udział: zastępów- 6

                                                                 w składzie: strażaków- 27

Miejscowych zagrożeń ogółem- 2

 

wg. wielkości wg. obiektów
Małe

Silne wiatry

Lokalne

2

Środki transportu

Średnie

Przybory wody

    Opady deszczu

    Inne

2

 

W działaniach związanych z miejscowymi zagrożeniami brało udział: zastępów – 2
w składzie: strażaków – 8

Alarmów fałszywych ogółem -0, w tym  w dobrej wierze – 0,   złośliwy –0

Poszkodowani ogółem –0, w tym: śmiertelne – 0, ranni –0

Straty – 20 tys. zł.  Uratowane mienie –70 tys. zł.

Zdarzenia na poszczególnych gminach

 

Gmina

Łosice

Platerów

Stara

Kornica

Olszanka

Huszlew

Sarnaki

Pożary

1

1

1

Miej. zagrożenia

1

1

Al. fałszywe

 

 

Ważniejsze zdarzenia :

 

 

W dniu 29.10.2012 o godz. 1134 PSK otrzymało informację o pożarze  w domu letniskowym w Serpelicach gm. Sarnaki. Po przybyciu na miejsce pożaru pierwszego zastępu stwierdzono pożar w pomieszczeniu kuchni . Przy użyciu dwóch prądów wody ugaszono palące się przedmioty zgromadzone wewnątrz pomieszczenia oraz wyniesiono na zewnątrz budynku butlę na gaz propan-butan. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do oddymiania i przewietrzania pomieszczeń. Spaleniu uległo wyposażenie kuchni oraz zadymione zostały pomieszczenia w całym budynku. Straty oszacowano na sumę ok. 20 tys. zł. Uratowano mienie na kwotę ok. 70 tys. zł. W działaniach udział brały cztery zastępy Straży Pożarnej. Prawdopodobną przyczyną pożaru był nieszczelność drzwiczek paleniska w piecu na paliwo stałe.

 

Dn. 01.11.2012 w miejscowości Kornica Nowa zapaliła się sadza w kominie budynku mieszkalnego.  W wyniku pożaru pękły dwie ściany działowe w budynku, oraz zadymione zostały pomieszczenia . Właściciel samodzielnie ugasił pożar za pomocą gaśnic proszkowych. Działania zastępu OSP Kornica Nowa polegały na oddymieniu pomieszczeń za pomocą agregatu oddymiającego, oraz sprawdzeniu miejsca pożaru. Straty oszacowano na sumę ok. 1 tys. zł.

Przyczyną pożaru była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe.

 

Informację sporządził:

Dyżurny Operacyjny Powiatu

kpt. Mirosław Lewczuk