Informacja medialna na temat ćwiczeń sztabowych w Łosicach

0
7

Istotnym elementem działania w zakresie przygotowania do sprawnej i efektywnej realizacji zadań z zakresu ochrony ludności są ćwiczenia w tym zakresie. W związku z tym Starosta Powiatu Łosickiego – Szef Obrony Cywilnej polecił przeprowadzić ćwiczenia sztabowe i praktyczny sprawdzian obowiązujących procedur w przypadku zdarzenia masowego i  ewakuacji Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Łosicach w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia.

Temat ćwiczenia:

„Taktyka prowadzenia działań z zakresu ratownictwa technicznego, medycznego podczas katastrofy mającej charakter zdarzenia masowego” przez formacje obrony cywilnej – jednostki PSP, OSP i inne powiatu Łosickiego

Ćwiczenia przeprowadzono w II etapach:

etap I – ćwiczenia sztabowe prowadzone w ramach posiedzenia Zespołów Kierowania Obrony Cywilnej – Powiatowego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego

etap II – ćwiczenia praktyczne – składające się z trzech epizodów prowadzonych
w miejscowości Łosice ul. Szkolna, na terenie Szpitala Powiatowego w Łosicach, oraz w Zespole Szkół nr 1 w Łosicach ul. Szkolna nr 5

W ćwiczeniach uczestniczyli:

1) Zespół Kierowania Obrony Cywilnej Powiatu,
2) Zespół ds. ewakuacji II stopnia Powiatu i Miasta i Gminy w Łosicach,
3) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach,
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach,
5) Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach,
6) Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach,
7) Zespół Szkół Nr 3 w Łosicach,
8) Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Łosicach,
9) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach,
10) Formacje Obrony Cywilnej powiatu,
11) Straż Miejska w Łosicach,
12) Komenda Powiatowa Policji w Łosicach,
13) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łosicach,
14) Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Łosicach,
15) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łosicach,
16) PKS w Łosicach sp. z o.o. w Łosicach,
17) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ,,Hades’’,
18) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łosicach,
19) PHU ,,CALYPSO‘’ w Łosicach

Celem ćwiczenia było:

Praktyczne sprawdzenie i doskonalenie możliwości potencjału ratowniczego powiatu łosickiego oraz koordynacji działań prowadzonych przez formacje obrony cywilnej, służby ratownicze i podmioty współdziałające w złożonych sytuacjach, w zakresie ratowania życia, zdrowia w przypadku zaistnienia zdarzenia oraz pozorowanej ewakuacji II stopnia.

Założenie taktyczne do ćwiczeń:

Zderzenie dwóch samochodów typu mikrobus przewożących około 20 osób.

W wyniku zdarzenia poszkodowani zostają pasażerowie pojazdów /15 osób/ oraz dochodzi do rozszczelnienia bloków silników i wycieku substancji. Uszkodzone pojazdy znajdują się w okolicy skrzyżowania ulic Dolna i Szkolna.

Do zdarzenia doszło około godziny 1000 w dniu 16 czerwca 2016 roku.

Zdarzenie zauważyła i powiadomiła CPR osoba postronna.

Do zdarzenie zostają zadysponowane siły i środki KP PSP Łosice oraz OSP
z powiatu łosickiego.

Z uwagi na ilość osób poszkodowanych, Starosta Powiatu Łosickiego zarządził nadzwyczajne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Po udzieleniu pierwszej pomocy i przetransportowaniu poszkodowanych do Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Łosicach dochodzi do pożaru oddziału rehabilitacji Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Łosicach. Dyrektor SP ZOZ w Łosicach zarządza ewakuację oddziału rehabilitacyjnego i zwraca się z prośbą do Szefa Obrony Cywilnej Powiatu. Starosty Powiatu Łosickiego o utworzenie Zastępczego Miejsca Szpitalnego w ZS nr 1 w Łosicach.

W związku z powyższym Szef Obrony Cywilnej Powiatu – Starosta Powiatu Łosickiego poleca zwołać posiedzenie Zespołów ds. ewakuacji i wspierać prowadzenie działań ewakuacyjnych osób hospitalizowanych do utworzonego ZMSz. Uruchamia Zespół Kierowania obroną cywilną powiatu.

Reklama