I Łosicki Dzień Budowlańca

0
7

W dniu 25 września 2018 r., pod honorowym patronatem Starosty Łosickiego, odbył się I Łosicki Dzień Budowlańca, podczas którego uhonorowano odznaczeniem „Za zasługi dla Budownictwa” – Aleksandra Łożeckiego, który pracuje w branży budowlanej do dziś, od ponad 50 lat. Wybudował 9 szkół na terenie powiatu, pierwsze bloki łosickiej spółdzielni mieszkaniowej, budynki mleczarni i Łosicki Dom Kultury.

Wydarzenie było okazją do spotkania się pracowników branży budowlanej powiatu łosickiego. Udział wzięli w niej kierownicy budów, projektanci, przedstawiciele firm wykonawczych oraz składów budowlanych, geodeci oraz administracja budowlana. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządu lokalnego szczebla powiatowego i gminnego, przedstawiciele Mazowieckiej Okręgowej Iżby Inżynierów Budownictwa, Państwowej Straży Pożarnej oraz proboszczowie łosickich parafii.

Podczas uroczystości odznaczenie „Za zasługi dla Budownictwa” odebrał Pan Aleksander Łożecki. Minister Inwestycji i Rozwoju, Pan Jerzy Kwieciński, przyznał odznaczenie w uznaniu zasług oraz ponad pięćdziesięcioletnią pracę na rzecz budownictwa powiatu łosickiego. Odznaczenie w imieniu ministra wręczył Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łosicach.

Uroczystość była okazją do złożenia życzeń z okazji Dnia Budowlańca, który przypada na dzień 25 września, przedstawienia danych odnośnie stanu budownictwa na terenie powiatu łosickiego oraz wspólnych rozmów i dyskusji na temat aktualnych problemów branży budowlanej.

Tekst i fot. PINB