„Fenomen „Solidarności”. Migawki z dziejów Polski, 1980–1981”

0
4

Od 17 do 24 lutego będziemy mogli oglądać w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach wystawę pt. „Fenomen „Solidarności”. Migawki z dziejów Polski, 1980–1981”, przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej.

Jak podaje IPN, „Wystawa została przygotowana (…) w 30. rocznicę narodzin „Solidarności”. Przedstawia ważne wydarzenia od strajków sierpniowych 1980 r. po wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 r. – ukazuje drogę, która doprowadziła do powstania NSZZ „Solidarność”, relacje Związku z komunistyczną władzą i Kościołem oraz stosunek społeczeństwa do „Solidarności” na tle najważniejszych wydarzeń życia politycznego, społecznego i gospodarczego kraju. Na wystawie wykorzystano zdjęcia znanych fotografów, utrwalających istotne wydarzenia z dziejów związku, m.in. Erazma Ciołka, Jarosława M. Goliszewskiego, Stanisława Jakubowskiego, Bogusława Nieznalskiego, Stanisława Składanowskiego, Zbigniewa Trybka, Janusza Uklejewskiego i innych”.