Eksperyment

0
111

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam,  pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”  – mógłby za Konfucjuszem powiedzieć dzisiejszy uczeń.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka we współpracy z Gminą Platerów wyszła naprzeciw dziecięcym oczekiwaniom i już od początku tego roku szkolnego realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kompetencje kluczowe szansą na lepszą przyszłość”.

Głównym celem działania zainicjowanego przez Dyrekcję Szkoły w składzie: Maria Daszko  oraz  Grzegorz Szymanek jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych (językowych, matematyczno – przyrodniczych i TIK) oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych o charakterze doskonalącym i wyrównawczym z informatyki, języka angielskiego, matematyki, przyrody, chemii i fizyki  oraz zaproponowanie im udziału w spotkaniach logopedycznych i psychoedukacyjnych.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o metodę eksperymentu, a uczestnicy korzystają z pomocy dydaktycznych pozyskanych przez szkołę w ramach dotacji. Doposażono pracownię informatyczną, matematyczną, przyrodniczą, gabinet logopedy i psychologa.

Z projektu korzystają także nauczyciele, którym zorganizowano cykl szkoleń mających na celu podniesienie ich umiejętności i kompetencji zawodowych.

„Wisienką na torcie” będzie wyjazd edukacyjny do Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu.

A.Z.Z.
fot. zasoby ZPO w Platerowie