Dzięcioły będą miały drogę

1
0

Pisały o niej lokalne media, mówili niemalże wszyscy mieszkańcy miejscowości Dzięcioły. Koleiny, dziury i braki w asfalcie to obraz jaki jawił się wszystkim którzy wspominali tę nieszczęsną drogę w Dzięciołach. O jej fatalnym stanie mieszkańcy zawiadamiali instytucje i organy zajmujące się tego typu sprawami, wydeptywali ścieżki do urzędników każdego szczebla i w końcu udało się – droga w Dzięciołach zostanie odremontowana, a wszystko za sprawą dotacji jaką przeznaczono na ten cel w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.

8 lutego 2018 r. w Siedlcach została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” na remont drogi powiatowej w Dzięciołach. Na spotkaniu region łosicki reprezentowali Bożena Niedzielak-starosta powiatu łosickiego, Karol Szymaniuk-wicestarosta powiatu łosickiego, oraz Mariusz Kucewicz-burmistrz miasta i gminy Łosice.

Inwestycje w budowę i modernizację dróg to zawsze bardzo kosztowne projekty, które pochłaniają większość budżetów samorządów lokalnych. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć powiaty w realizacji tych ważnych dla mieszkańców inwestycji. Co ważne, udało nam się dofinansować wszystkie zgłoszone przez starostwa projekty, czyli w sumie 36 odcinków dróg – podkreśla na spotkaniu wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Mimo, że droga w Dzięciołach jest drogą powiatową to w kosztach partycypuje również miasto i gmina Łosice, które zabezpieczyły  6-krotnie większy wkład od powiatu.  – Dzięki możliwościom pozyskania funduszy zewnętrznych – mówi burmistrz miasta i gminy Łosice Mariusz Kucewicz – należało wejść w tę inwestycję, bo może drugi raz taka szansa by się nie pojawiła lub pojawiłaby się dopiero za kilka lat. Warunki na tej drodze są bardzo trudne, mieszkańcy wielokrotnie postulowali o remont tego odcinka drogi, więc jeśli była okazja na dotację to trzeba było z tego korzystać. Dziękuję powiatowi na czele z Panią Starostą Bożeną Niedzielak za złożenie wniosku i gratuluję pozyskania dofinansowania, dziękuję też radnym miasta i gminy Łosice, którzy wyrazili zgodę na współfinansowanie przez gminę tej inwestycji. Jest radość – podkreślił burmistrz.
Z budżetu Mazowsza na przebudowę drogi przekazano 531 tys. zł. Koszt całkowity inwestycji to 886 tys. złotych, 50 tys. zł wynosi wkład własny Powiatu Łosickiego, 300 tys. zł natomiast dołożył samorząd miasta i gminy Łosice.
fot.: mazovia.pl

 

najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
polska
Gość
polska

a kiedy droga w biernatach